Zendings- en evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie geeft gestalte aan de opdracht, die aan de gemeente gegeven is om hen die buiten staan, met het Evangelie te benaderen. Hiertoe behoren ook diegenen, die van het Evangelie vervreemd zijn geraakt. Om de gemeente te stimuleren haar roeping te vervullen in de wereldwijde evangelieverkondiging besteedt de commissie ook aandacht aan haar zendingsopdracht.

Binnen de ZEC komen verschillende activiteiten in het kader van de gemeenteopbouw, de ontmoeting met mensen uit onze omgeving, evangelisatie en zending bij elkaar.

De onderdelen hiervan zijn:

  • Om onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de wereldwijde kerk concreet in te vullen, is onze gemeente betrokken bij het werk van Marja en Margreet in Egypte, bij de uitzending van familie de Wit naar Schwerin in noordoost Duitsland en bij het werk van Daniëlle Davelaar in Zuid-Afrika.
  • De kerk is open. Enkele woensdagen in de zomerperiode is de kerk open voor belangstellenden;
  • De bezoekwerkcommissie. Het doel is contacten te leggen met gemeenteleden die geen of minimaal contact hebben met de gemeente;
  • Bezoek aan nieuw ingekomen mensen;
  • De Alphacursus. Ieder najaar organiseren een aantal mensen samen met enkele mensen uit de CGK, De Open Hof, de Alphacursus. Belangstellenden kunnen door middel van maaltijden, ontmoeting kennis maken met het christelijk geloof;
  • De tweede feestdagcie organiseert iedere tweede feestdag een toegankelijke dienst met muzikale omlijsting;
  • Kerkplein. Vanuit de ZEC wordt geparticipeerd in het interkerkelijke kerkplein, een samenwerkingsverband tussen de Protestantse Gemeente de Achthoek, onze gemeente, CGK De Open Hof en de Hersteld Hervormde Gemeente. De jaarlijkse volkskerstzang, de nacht zonder dak, de bus naar de EO-jongerendag en de evangelisatiekraam op jaarmarkt vloeien hier uit voort;
  • De organisatie van het koffiedrinken na de kerkdienst op zondagochtend.

Contact

Meer informatie:
J. van de Weerd
033-277 31 67
weerdj@ziggo.nl

Voor al onze voornemens geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Nieuws

GZB-dagboek Een handvol koren 2021 - 11 september 2020
Hij is weer beschikbaar! Handvol Koren 2021 een dagboekuitgave van de GZB. Iedere dag biedt twee overdenkingen: ťťn voor jongeren of om als gezin samen over na te denken en ťťn voor persoonlijk... Lees verder >>>

Bidden voor familie De Wit - 27 augustus 2020
Wilt u/ wil jij God danken voor: De kidsclub die Gerard en Janneke redelijk spontaan gestart zijn en nu 3x georganiseerd hebben. Tot nu toe komen er zo'n 10 kinderen, ook zijn er wat o... Lees verder >>>

Nieuws van Marja en Margreet - 24 juli 2020
Hier weer een berichtje van ons. Zoals jullie weten zijn wij in Nederland. De situatie in Egypte qua corona is moeilijk; er zijn veel besmettingen maar er wordt weinig getest en er zijn weinig... Lees verder >>>

MMpost 2019 - 10 januari 2020
Met enthousiasme gingen de sorteerders aan de slag en de bezorgers op pad. Bijna 700 poststukken gingen door hun handen. Het leverde, samen met de giften, het mooie bedrag op van Ä 471. Weer een mo... Lees verder >>>

Eindejaarspost: MM-post - 15 november 2019
Inmiddels is MMpost zo’n begrip in Scherpenzeel, dat u rond deze tijd een oproep verwacht. Deze postbezorging is waarschijnlijk net zo bekend als het doel van deze actie. De eindejaars... Lees verder >>>

Bericht van Marja en Margreet - 19 augustus 2019
Deze keer vanuit Nederland een berichtje van ons. Op dit moment wonen en werken wij in Vlissingen. Sinds juli zijn wij naar Zeeland verhuisd. Wij hebben het daar goed naar ons zin. De eerste ... Lees verder >>>

Zendingsbussen? - 19 april 2019
Hebt u de bekende bussen bij de uitgangen van de kerken gemist? Ja, dat betekent dat u (ook financieel) betrokken bent bij de werkers waarmee we ons verbondenheid weten: Marja en Margreet en d... Lees verder >>>

Uit de boot - 19 april 2019
Het mooie van betrokkenheid bij zendingswerkers is dat als je ze volgt ook kunt leren van hen of soms een spiegel voor gehouden krijgt. In de nieuwste blog van familie de Wit is onder andere het vo... Lees verder >>>

Nieuws uit Egypte - 8 maart 2019
Na de drukke decembermaand kregen Marja en Margreet, via Ministerie van kunst en cultuur, het verzoek om op de grootste boekenmarkt van het Midden-Oosten te staan. De non waar Marja en Margreet ... Lees verder >>>

Zendingsbussen - 25 januari 2019
‘Vergeet u de zendingsbussen bij de uitgang niet?’ horen we met enige regelmaat bij de afkondigingen. Uw gift in deze bussen is een belangrijke (financiŽle) ondersteuning van de werk... Lees verder >>>

Handvol koren 2019 - 21 december 2018
Elke dag van dit dagboek biedt twee overdenkin­gen: ťťn die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en ťťn voor jongeren. Aan het dagboek is meegewerkt... Lees verder >>>

Marja en Margreet in Egypte - 16 november 2018
De overgang van het (georganiseerde) Nederland naar Egypte is zoals u zult begrijpen even wennen. Na de eerste dagen geconfronteerd te zijn met een dag geen water, een lege gasfles en het stof, heb... Lees verder >>>

Bericht van Marja & Margreet - 24 augustus 2018
Zoals vele van jullie al weten zijn we de zomermaanden in de thuiszorg in Nederland aan het werk. Voor ons een hele ervaring om weer mee te draaien in de Nederlandse maatschappij. In Egypte zij... Lees verder >>>

Uitzending fam. De Wit - 9 maart 2018
Zondag 28 januari hebben Gerard en Janneke de Wit zich in de ochtenddienst voorgesteld aan onze gemeente. Zoals u wellicht weet zullen zij met hun drie kinderen mede namens de GZB worden uitge... Lees verder >>>

Stichting MM Egypte - 26 januari 2018
Marja en Margreet hebben genoten van jullie aanwezigheid zondag 14 januari jl. Het was voor hen goed om te zien dat het werk in Egypte zo breed wordt gedragen. Vol goede moed vliegen ze over e... Lees verder >>>

Weer in Nederland - 22 december 2017
Marja en Margreet zijn weer in Nederland. Ze hebben een verhuizing in Egypte achter de rug. Van de hoofdstad Cairo verhuisden ze meer naar het zuiden. Dat verhuizen in Egypte iets anders is en... Lees verder >>>