Diaconaal Maatschappelijk Werk

Het Diaconaal Maatschappelijk werk (DMW) Scherpenzeel / Woudenberg biedt psychosociale hulpverlening en is onderdeel van de landelijke Stichting Schuilplaats. Het is mooi dat deze vorm van hulpverlening toegankelijk is voor iedereen uit de gemeente. Ieder mens loopt vroeg of laat tegen moeilijkheden aan in het leven. Soms heeft het tijd nodig en kunt u/jij daarna weer verder, ook kan de omgeving tot steun zijn maar het kan dat dit niet genoeg is.

Het DMW Scherpenzeel / Woudenberg is dan een plek waar u/jij terecht kunt met vragen rondom o.a. identiteit, eenzaamheid, stress, verlies en rouw, relaties en opvoeding. De hulpverlener van het Diaconaal Maatschappelijk werk biedt een luisterend oor, handvatten en inzicht. Vaak hebben moeite en verdriet ook invloed op het geloofsleven. De hulpverlening wordt geboden vanuit een christelijk perspectief en het geloof krijgt een passende plek in de gesprekken. Heeft u/jij twijfel of het Diaconaal Maatschappelijk Werk de juiste plek is voor uw/jouw vraag, neem dan gerust contact op om hierover te overleggen. De gesprekken met DMW zijn kosteloos.

Het maatschappelijk werk is iedere dinsdag en woensdag aanwezig in de Oosterpoort, Berkenlaan 9 in Woudenberg. Contact opnemen kan iedere dag tussen 8.30 tot 10.00 bij Henriëtte van der Linden, telefoon 0318-547870 of via hvdlinden@stichtingschuilplaats.nl