Daniëlle Davelaar in Zuid Afrika

Zij is als social worker (maatschappelijk werker) verbonden aan Choices, een crisis zwangerschapscentrum zo’n 40 kilometer ten oosten van Kaapstad.
Choices biedt hulpverlening aan zwangere vrouwen die vanwege hun levensomstandigheden een abortus overwegen. Samen met de vrouwen wordt er gekeken naar alternatieven. Het verlangen van Daniëlle is dat elke vrouw die bij Choices komt voor hulp, zich veilig en gehoord voelt, professionele hulpverlening mag ontvangen en hierdoor Gods liefde mag ervaren. Zij heeft hulpverleningsgesprekken met cliënten, zal ze nieuwe hulpverleners gaan trainen en de huidige hulpverleners toerusten. Daarnaast wil ze ook graag het hulpaanbod uitbreiden door het opstarten van o.a. een echoafdeling, post-abortus hulpverlening en een vaardigheidstraining voor de cliënten.

Meer lezen over de missie van Daniëlle www.gzb.nl/oogvoorjou
Daniëlle is ook te volgen via www.facebook.com/OogvoorjouinZuidAfrika

Als gemeente willen we Daniëlle ondersteunen door meeleven, meebidden meegeven. Doet u mee?
Om de uitzending blijvend onder de aandacht te brengen in de gemeente is er een TFC (Thuisfront Commissie) in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit Corné van Dijk, Guido Kraaijveld Linda Davelaar, Nathalie van Elst, Dianne van Ginkel en Nardi Kastelein.
Voor meer informatie kunt u bij hen terecht of een mailtje naar tfc.danielle@gmail.com

Adres Daniëlle Davelaar, PO Box 3486, Somerset West 7129, Western Cape, South Africa

> Geef je op voor de nieuwsbrief van Daniëlle Davelaar.

Geeft een gift voor het werk van Daniëlle: NL81RABO0358186714 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Scherpenzeel o.v.v. TFC Daniëlle.