Daniëlle & Victor Mkhweru in Zuid-Afrika

"We choose faith over fear (wij kiezen geloof boven angst)" ~ Daniëlle & Victor

Vanuit onze gemeente is Daniëlle in december 2019 namens de GZB uitgezonden naar Zuid-Afrika. Zij heeft daar een project bij Choices gedraaid waarbij zij samen met de zwangere vrouwen keek of er een alternatief is voor de keuze van een abortus. Het verlangen van Daniëlle is dat elke vrouw die voor hulp bij Choices komt, zich veilig en gehoord voelt. Als professionele hulpverlener wilde Daniëlle door middel van gesprekken haar cliënten helpen zodat zij Gods liefde mogen ervaren. Daarnaast heeft ze toekomstige hulpverleners getraind en de huidige hulpverleners toe gerust. Hierdoor is Choices nu een zelfstandige organisatie geworden en is er voor Daniëlle ruimte voor een nieuwe uitdaging.

Halverwege 2023 is duidelijk geworden dat de GZB geen geschikt vervolg project heeft voor Danielle. Tot 31 december 2023 zal zij nog werkzaamheden voor de GZB verrichten, maar ook werken aan een doorstart met een andere organisatie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de TFC, ouderling zending en evangelisatie en de diaconie. Later dit jaar zal er meer informatie zijn over het vervolg.

De Thuisfront Commissie (TFC) bestaat uit Peter Overvest, Guido Kraaijveld, Linda Davelaar, Nathalie van Elst, Jesse Bregman en Gijsbert van Sijpveld. De Thuisfront Commissie (TFC) zal het contact met Daniëlle onderhouden en haar uitzending blijvend onder de aandacht van onze gemeente brengen. Leest u de nieuwsbrief en de gebedsbrief al?

Voor meer informatie en contact kunt u bij hen terecht, stuur een mailtje naar tfc.danielle@gmail.com of volg de TFC op de kerk-app...!

Als gemeente willen we Daniëlle ondersteunen door meeleven, meebidden en geven. Doet u mee?

Meeleven kan door haar te volgen de kerk-app, op Facebook of op instagram of schrijf je in voor de nieuwsbrief
> Geef je op voor de nieuwsbrief van Daniëlle en Victor.

Meebidden kan door je aan te melden voor de gebedsbrief. Stuur dan een mailtje naar tfc.danielle@gmail.com

Meegeven kan via NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen o.v.v. TFC Daniëlle Davelaar, Zuid-Afrika. Of in de kerk tijdens de collectes die voor het werk van Daniëlle worden gehouden. De TFC heeft ook een rekeningnummer, deze zal bij acties gebruikt worden: NL81RABO0358186714 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Scherpenzeel o.v.v. TFC Daniëlle.

> Bestel kaarten voor het werk van Daniëlle en Victor