Tot dienst bereid

Tot dienst bereid

Wie we zijn: Een gezellige vereniging van en voor vrouwen
Wat we doen: Bijbelstudies, sprekers, creativiteit, eten met elkaar en nog veel meer
Waar we zijn: In de grote zaal van Philalethes
Hoe laat: Inloop vanaf 19.30 uur. We beginnen om 19.45 tot 22.00 uur

Hieronder vindt u de precieze data en activiteiten van dit seizoen, nieuws en foto's.
Kom gerust eens kijken op één van onze verenigingsavonden.
U bent van harte welkom.

Het werk van de Hervormde vrouwenbond.
Het werk van de Hervormde vrouwenbond is veel omvattend, er wordt veel georganiseerd.
Zoek de site van de Hervormde vrouwenbond maar eens op, want daar staat veel informatie op. De site is: www.vrouwtotvrouw.nl
En laten we vooral niet vergeten om voor de bond te bidden, zowel plaatselijk als landelijk.

Contact

Meer informatie:
Ada Zoeter
Valkenhorst 35
3925 TG Scherpenzeel
033-277 23 25

Voor al onze voornemens geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Zo was het... een terugblik

Jaarvergadering
Op 16 februari hielden we de jaarvergadering van onze vrouwenvereniging "Tot Dienst Bereid". Ook was die avond de viering van het 55-jarig bestaan van de vereniging.

Jantien begon met het lezen van Psalm 100
55 jaar geleden was dat ook de Psalm waarmee de vereniging begon. Uit deze Psalm sprak en spreekt nog steeds vreugde en blijdschap.
Ze begonnen 55 jaar geleden als zendingskrans voor om kleertjes te maken voor arme kinderen in Afrika.

Er zijn in de loop van de jaren vele veranderingen geweest. De bijbelstudies worden nu anders ingevuld: met elkaar, uit "de Hervormde vrouw."

Na de pauze, waarin we getrakteerd werden op wat lekkers, liet Ati ons de verschillende logo's zien van de afgelopen jaren. Ze veranderen wel, maar het gaat nog steeds om het thema "vrouwen rond de Bijbel".

We mogen terug zien op een goede avond met dank aan God voor hoe we nog steeds vereniging mogen zijn.


De Breehoef
Op 2 februari 2022 mochten we als vereniging na 4 maanden weer bij elkaar komen. Wat was dat fijn om elkaar weer te ontmoeten!
Deze avond was Henk van Woudenberg bij ons te gast. Hij vertelde over het ontstaan van de zorgboerderij in 2008, de "Breehoef", waar hij en Rosita zijn vrouw de leiding hebben.
Daar komen 3 dagen per week mensen met een beperking van allerlei aard om er even uit te zijn.
Ze worden daar persoonlijk begeleid door vele vrijwilligers die daar ook hun talenten in kunnen zetten, zoals tuinieren, knutselen, helpen met timmeren, dieren verzorgen enz.

Mooi om te horen hoe Henk en Rosita zich hiervoor in te zetten. Dit doen ze vanuit hun geloof om zo wat te kunnen betekenen voor de medemens.

Na de pauze vertelde Henk ons leuke anekdotes vanuit onze kerkgeschiedenis.

Het was een leuke ontspannen avond.


Het Passion
Op 20 oktober kwam Luuk Krol van "Het Passion" ons vertellen over het ontstaan, het werk, en wat ze hopen te bereiken met de gasten.
Het Passion is een plek (boerderij) in Hummelo waar thuis en daklozen opgevangen worden, zij komen daar omdat ze nergens terecht kunnen.
Zij worden daar opvangen om tot rust te komen, en na te denken wat ga ik met mijn leven doen?
Vooral de aandacht en de liefde die zij daar ervaren is hen tot grote steun, en ook de structuur die zij daar krijgen van rust reinheid en regelmaat is voor hen heel erg belangrijk.
Veel wordt er door vrijwilligers gedaan, zij hebben een luisterend oor, begeleiden hen met eten koken e.d.
Ook is er professionele hulp voor hen.
Meer weten van dit mooie project "de ander zien" dat vooral leeft van de giften van de kerken, ga naar de website van "Het Passion"


Start nieuwe seizoen
Wat was het fijn om na anderhalf jaar als vereniging weer bij elkaar te kunnen komen, in maart 2020 eindigde het seizoen heel abrupt door de corona.
Wat zijn we als vereniging dan ook dankbaar dat we weer bij elkaar mochten komen.
We begonnen de avond met een gezamenlijke broodmaaltijd, waarna we na de maaltijd begonnen met de Bijbelstudies van ds J.W. Verboom over "Zoek eerst het Koninkrijk van God".
Mooi om daar in het nieuwe seizoen mee bezig te zijn.

We hopen op een goede opkomst dit seizoen.