Ouderenpastoraat

Alle pastorale eenheden (gezinnen) in de gemeente waarvan ten minste één gezinslid 75 jaar of ouder is vallen onder ouderenpastoraat. Ook de jongere gezinsleden (waaronder nog thuiswonende kinderen) vallen hieronder. Daarnaast alle bewoners van Vijverlaan 2 (Huis in de Wei en aanleunwoningen).
De ouderen worden bezocht door de pastoraal-werkers, de ouderling-ouderenzorg en de bezoekbroeders ouderenpastoraat.

Vanaf 75 tot en met 82 jaar worden de bezoeken gedaan door de bezoekbroeders en de wijkpredikanten. Vanaf 83 jaar nemen de pastoraal werkers ouderenzorg de bezoeken over van de wijkpredikanten.

Pastoraal werkers ouderenzorg
ds. J.A. Brussaard (wijk Noord)
Hollands Hoenlaan 55
3772 PC Barneveld
tel. 06-33 58 26 88
jabrussaard@gmail.com

ds. J.P. Nap (wijk Zuid)
Havikshorst 11
3871 JK Hoevelaken
tel. 033 - 258 4004
dsjpnap@hetnet.nl

Ouderling ouderenpastoraat
Kees van Ginkel
Hopeseweg 25
3927 CS Renswoude
0343 - 48 12 83
kvanginkel@hervormdscherpenzeel.nl

Bezoekbroeders ouderenpastoraat
Kijk bij de wijkindeling om te weten welke bezoekbroeder bij u hoort.
Bertus van Beek, 033-2773526, avanbeek@gmail.com
Dirk van Bennekom, 033 277 27 05
Jochem van Doorn 033 277 40 37, 06 55 68 99 36; j.vandoorn59@outlook.com
Jan van Ginkel, 033 277 13 19, j.ginkel@hi.nl
Wim van de Glind 033 277 11 79; wgglind@solcon.nl
Maarten Maasse 06 24 57 31 07; mmaasse@solcon.nl
Marius van Manen 033 277 21 35; mvanmanen61@gmail.com
Jan Plaisier 033 277 28 29; jplaisier@solcon.nl
Gert van de Pol 033 277 42 52; grvandepol@hetnet.nl
Jan Reijnoudt 033 277 04 84; jreijnoudt@rd.nl
Frans Zoeter 033 277 23 25; fzoeter@solcon.nl