Ouderenpastoraat

Alle pastorale eenheden (gezinnen) in de gemeente waarvan ten minste één gezinslid 75 jaar of ouder is vallen onder ouderenpastoraat. Ook de jongere gezinsleden (waaronder nog thuiswonende kinderen) vallen hieronder. Daarnaast alle bewoners van Vijverlaan 2 (Huis in de Wei en aanleunwoningen).
De ouderen worden bezocht door de ouderling-ouderenzorg en de bezoekbroeders ouderenpastoraat. Vanaf hun 80ste verjaardag worden zij om de twee jaar bezocht door de predikant.

Pastoraal werkers ouderenzorg
ds. J.A. Brussaard
Hollands Hoenlaan 55
3772 PC Barneveld
tel. 0342 - 78 54 98
jabrussaard@versatel.nl

ds. J.P. Nap
Havikshorst 11
3871 JK Hoevelaken
tel. 033 - 258 4004
dsjpnap@hetnet.nl

Ouderling ouderenpastoraat
vacature; neem contact op met de scriba

Bezoekbroeders ouderenpastoraat
Jochem van Doorn 033 277 4037, 06 55 68 99 36; door6365@planet.nl
Wim van de Glind 033 277 1179; wgglind@solcon.nl
Jan van Lambalgen 033 277 1986; jlambalgen@ziggo.nl
Maarten Maasse 06 24 57 31 07; mmaasse@solcon.nl
Marius van Manen 033 277 2135; mvanmanen61@gmail.com
Gert van de Pol 033 277 4252; grvandepol@hetnet.nl
Jan Reijnoudt 033 277 0484; jreijnoudt@rd.nl
Jan van Ruler 033 277 1520; famvanruler@outlook.com