Ouderenpastoraat

Alle pastorale eenheden (gezinnen) in de gemeente waarvan ten minste één gezinslid 75 jaar of ouder is vallen onder ouderenpastoraat. Ook de jongere gezinsleden (waaronder nog thuiswonende kinderen) vallen hieronder. Daarnaast alle bewoners van Vijverlaan 2 (Huis in de Wei en aanleunwoningen).
De ouderen worden bezocht door de pastoraal-werkers, de ouderling-ouderenzorg en de bezoekbroeders ouderenpastoraat. Vanaf hun 80ste verjaardag worden zij om de twee jaar bezocht door de predikant.

Pastoraal werkers ouderenzorg
ds. J.A. Brussaard (wijk Noord)
Hollands Hoenlaan 55
3772 PC Barneveld
tel. 06-33 58 26 88
jabrussaard@gmail.com

ds. J.P. Nap (wijk Zuid)
Havikshorst 11
3871 JK Hoevelaken
tel. 033 - 258 4004
dsjpnap@hetnet.nl

Ouderling ouderenpastoraat
Kees van Ginkel
Hopeseweg 25
3927 CS Renswoude
0343 - 48 12 83
kvanginkel@hervormdscherpenzeel.nl

Bezoekbroeders ouderenpastoraat
Kijk bij de wijkindeling om te weten welke bezoekbroeder bij u hoort.
Bertus van Beek, 033-2773526, avanbeek@gmail.com
Dirk van Bennekom, 033-2772705
Jochem van Doorn 033 277 4037, 06 55 68 99 36; door6365@planet.nl
Jan van Ginkel, 033-2771319, j.ginkel@hi.nl
Wim van de Glind 033 277 1179; wgglind@solcon.nl
Maarten Maasse 06 24 57 31 07; mmaasse@solcon.nl
Marius van Manen 033 277 2135; mvanmanen61@gmail.com
Jan Plaisier 033-2772829; jplaisier@solcon.nl
Gert van de Pol 033 277 4252; grvandepol@hetnet.nl
Jan Reijnoudt 033 277 0484; jreijnoudt@rd.nl
Frans Zoeter 033-2772325; fzoeter@solcon.nl