Bestelling collectebonnen

Via onderstaand formulier kunt u als gemeentelid bij ons collectebonnen bestellen. Wij verwachten dan dat u via de bank betaalt. De bonnen worden per post verstuurd na het maandelijkse verkoopmoment (laatste woensdag van de maand).

Verkoop van collectebonnen is daarnaast nog steeds mogelijk op deze laatste woensdagavond van iedere maand, zoals vermeld in de agenda op deze website.

Aanvrager

Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
E-mail of telefoon

Bestelling

Aantal Soort Totaal
x 20 bonnen á € 0,50
x 20 bonnen á € 1,00
x 20 bonnen á € 1,50
x 20 bonnen á € 2,50
  Afleverkosten € 3
  Totaalbedrag

Akkoordverklaring:

Ik maak het bovenstaande totaalbedrag z.s.m. over via de bank op het rekeningnummer NL 11 RABO 037 24 04 197 ten name van “Hervormde Gemeente Scherpenzeel”

Voor problemen of navraag kunt u contact opnemen met gvandegeer@hervormdscherpenzeel.nl