Bestelling collectebonnen

Via onderstaand formulier kunt u als gemeentelid bij ons collectebonnen bestellen. Wij verwachten dan dat u via de bank betaalt. De bonnen worden per post verstuurd na de 2-wekelijkse verkoopmomenten.

Verkoop van collectebonnen is daarnaast nog steeds mogelijk op de maandagavonden die gemeld worden in het kerkblad en in de agenda op deze website.

Aanvrager

Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
E-mail of telefoon

Bestelling

Aantal Soort Totaal
x 20 bonnen á € 0,50
x 20 bonnen á € 1,00
x 20 bonnen á € 1,50
x 20 bonnen á € 2,50
  Afleverkosten € 3
  Totaalbedrag

Akkoordverklaring:

Ik maak het bovenstaande totaalbedrag z.s.m. over via de bank op het rekeningnummer NL 11 RABO 037 24 04 197 ten name van “Hervormde Gemeente Scherpenzeel”

Voor problemen of navraag kunt u contact opnemen met gvandegeer@hervormdscherpenzeel.nl