Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening

De Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening (IDH) helpt inwoners van de gemeente Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg die in financiële zin vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen en in de reguliere hulpverlening niet meer of nog niet terecht kunnen. In samenwerking met de gemeentelijke sociale teams en de diaconieën van de kerken helpt de IDH mensen op een laagdrempelige en effectieve wijze met het oplossen en voorkomen van hun schuldenproblematiek.

De IDH heeft zich hiervoor aangesloten bij de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje. Het landelijke project Schuldhulpmaatje is in 2010 ontstaan door initiatieven vanuit kerkelijke en christelijke organisaties, zie ook de landelijke website www.schuldhulpmaatje.nl.

Een schuldhulpmaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Een maatje kan iemand ondersteunen om nog op tijd het tij te keren. Een maatje kan iemand begeleiden en bemoedigen tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden.

Bovendien, maatjes:

  • zijn opgeleid en gecertificeerd;
  • worden jaarlijks bijgeschoold;
  • zijn gescreend;
  • hebben geheimhoudingsplicht;
  • zijn onbaatzuchtig;
  • doen dit op vrijwillige basis.

> Laatste nieuws d.d. 18 mei 2018

Voor meer informatie kijk op www.idhschuldhulp.nl of neem contact op met:

diaconie@hervormdscherpenzeel.nl