Collectebonnen

Giften aan kerken zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, hetgeen een belastingbesparing oplevert (waardoor u uw gift verder kunt verhogen). Eén van de voorwaarden hierbij is, dat u de giften moet kunnen aantonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van collectebonnen. Bij de aankoop ontvangt u een kwitantie. Collectebonnen zijn ook handig, omdat u geen muntgeld meer hoeft op te sparen.

De bonnen worden uitgegeven in de vorm van kaarten. Ze zijn verkrijgbaar met de waardes € 0,50, € 1,00, € 1,50 en € 2,50. Deze bonnen zijn te gebruiken voor alle collectes, maar ook voor giften aan bijvoorbeeld het verjaringsfonds.

Op iedere laatste woensdag van de maand krijgt u de gelegenheid om collectebonnen te kopen van 19.30 - 20.00 uur in de consistorie aan het Kerkplein. De data van de verkoop worden vermeld in de agenda van deze website.

> Bestel uw collectebonnen via deze website