Kerkbalans - een geweldig eindresultaat

31 maart 2023

In de kerkbode van 3 februari 2023 hebben wij de eerste telling toezeggingen Actie Kerkbalans 2023 vermeld, 249.134, =.

Met dank aan God kunnen wij nu melden dat het toegezegde bedrag voor het jaar 2023 op 23 maart 2023 283.081, = bedroeg. Het stemt ons tot dankbaarheid.

Niet onvermeld mag blijven dat ten opzichte van het jaar daarvoor het toegezegde bedrag fors is gestegen en tevens ook het aantal toezeggingen is toegenomen. Er is boven verwachting toegezegd. Het begrote tekort voor 2023 is met de kennis van nu en dankzij u/ jullie grotendeels opgelost.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
G. van de Geer
033-2773732
penningmeestercvk@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht