Kerkbalans 2021

7 januari 2021

Als u dit leest dan ligt het jaar 2020 achter ons. Een jaar dat we niet snel zullen vergeten en ook niet mogen vergeten. Een jaar waarin veel plannen geen werkelijkheid werden.
En toch wordt van ons verwacht dat we, ook in deze onzekere tijd, plannen. We willen het in dit stukje met name hebben over de voorgenomen organisatie van de actie kerkbalans 2021.

Het thema van de actie Kerkbalans 2021 is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' en zal worden gehouden van 16 januari tot en met 30 januari 2021.

Het uitgangspunt is om de 'contactmomenten' tot een minimum te beperken. Dit willen wij als volgt bereiken:

  1. Elk adres dat hiervoor in aanmerking komt, ontvangt een envelop met daarin de jaargids 2021 en de flyer kerkbalans januari 2021 in de brievenbus. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt dit dus niet overhandigd.
  2. Als wij de beschikking hebben over een e-mailadres dan zullen we deze gebruiken om verdere informatie over de toezegging 'kerkelijke bijdrage 2021' met u/jou te delen. Ons verzoek is om de aanwijzingen in de desbetreffende mail op te volgen.
  3. Als wij geen e-mailadres van u hebben dan ontvangt u naast de envelop zoals bedoeld onder punt 1, een envelop met de benodigde informatie om de toezegging 'kerkelijke bijdrage 2021' te regelen. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het 'toezeggingsformulier' niet bij u opgehaald. Wij verzoeken u dit formulier in de bijgevoegde geadresseerde en gefrankeerde envelop te retourneren. Mocht u de envelop niet meer kunnen vinden, het retouradres is: Penningmeester CvK, G. van de Geer, Rembrandtlaan 20, 3925 VD Scherpenzeel.

Actie kerkbalans 2021, het zal anders gaan. Als wij terugkijken op het afgelopen jaar, en dan denken wij in dit verband aan de collectes, dan hebben wij het volste vertrouwen in het slagen van de actie kerkbalans 2021.

Namens u allen, bij voorbaat bedankt!


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
G. van de Geer
033-2773732
penningmeestercvk@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht