Kerkbalans - slotbalans

16 april 2021

Zowel in de kerkbode van 5 februari als van 5 maart hebben wij u geďnformeerd over de actie kerkbalans 2021. De eerste telling was enigszins teleurstellend; in de kerkbode van 5 maart was de toonzetting duidelijk positiever. Zoals gemeld hebben wij degenen die de afgelopen jaren bijgedragen hebben aan de actie kerkbalans en nu niet hadden gereageerd, een herinnering gestuurd.

Met dank aan God mogen wij u melden dat het toegezegde bedrag voor het jaar 2021 € 245.786, = bedraagt en daarmee 2020 ruimschoots overtreft. Ondanks dat het aantal toezeggingen is gedaald zijn wij als college bijzonder verheugd over deze uitkomst. Dit wordt nog versterkt als wij zien welke impact corona heeft op ons dagelijks leven en blijkbaar niet op het geefgedrag aan de Kerk.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
G. van de Geer
033-2773732
penningmeestercvk@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht