Kerkbalans - slotbalans

15 april 2022

In de kerkbode van 4 februari 2022 hebben wij de eerste telling toezeggingen Actie Kerkbalans 2022 opgenomen, een bedrag van 212.000 euro.

Met dank aan God kunnen wij u melden dat het toegezegde bedrag voor het jaar 2022 per 31 maart 2022 ruim 258.000 euro bedroeg. Het stemt ons tot dankbaarheid.

Niet onvermeld mag blijven dat de afgelopen jaren het toegezegde bedrag weliswaar stijgt maar het aantal toezeggingen daalt: van de leden die een uitnodiging voor een bijdrage hebben ontvangen, heeft, ook na een herinnering, uiteindelijk 30% niet gereageerd. De oorzaken hiervan zullen heel divers zijn, het geeft wel reden tot bezorgdheid.


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
G. van de Geer
033-2773732
penningmeestercvk@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht