Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"

Waarom naar de mannenvereniging?

Om, zoals onze naam aangeeft, de Schriften te onderzoeken. Natuurlijk kunnen we dat ook thuis, helemaal alleen. Wij hebben immers allemaal wel één of meer Bijbels in huis. Maar eerlijk is eerlijk, helaas moeten we bekennen dat er vaak zo weinig van terecht komt. Onze dagelijkse beslommeringen – of we nu jong zijn of oud – houden ons zo bezig dat het onderzoeken van de Schrift vaak in het gedrang komt.

Wat is het dan goed om op de mannenvereniging met een zekere regelmaat bezig te zijn met het onderzoeken van de Bijbel. Samen mogen we dan elkaar tot een hand en voet zijn, van elkaar leren en samen luisteren naar wat Gods Woord ons vandaag te zeggen heeft.

Ligt er trouwens niet een belofte wanneer we getrouw dat Woord zullen onderzoeken? Mag u kinderen hebben en zijn die gedoopt? Hebt u belijdenis van uw geloof afgelegd? Hebben we toen niet beloofd om bezig te zijn “in de dingen van Zijn Koninkrijk”?

Natuurlijk zijn we geroepen om eerbaar te arbeiden in ons beroep. Maar God roept ons ook toe om eerst het Koninkrijk Gods te zoeken. Al het andere zal u dan toch worden toegeworpen? Laten we eens nagaan waar onze prioriteiten liggen.

Luisteren naar elkaar. Wat zou het geweldig zijn wanneer ook jonge mannen (helaas zijn ze nauwelijks op onze vergaderingen aanwezig) samen met de ouderen Gods Woord mogen onderzoeken. Wat geweldig om dan werkelijk ook van elkaar te mogen leren. Oud van jong en jong van oud.

Geloven doe je niet alleen! Daar moet en daar wil je toch ook samen voor zijn! Samen één!
In die weg mag je ook verwachten te worden gebouwd in het allerheiligste geloof.

Op die manier mag je ook daadwerkelijk meewerken ook de opbouw van de gemeente waartoe je behoort.

Van harte aanbevolen!

Contact

Meer informatie:
J.H. Liefting
Moorsterweg 8
3931 NC Woudenberg
033-2773090
henk.liefting@gmail.com

Voor al onze voornemens geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Nieuws

Mankracht - 23 juni 2023
U heeft het vast al gezien, bij het verlaten van de kerk links onder de toren; een staander met het blad 'Mankracht'. Hoewel er op het blad staat dat het jaargang 83 nummer 4 betreft, is het een... Lees verder >>>