Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"

Waarom naar de mannenvereniging?

Om, zoals onze naam aangeeft, de Schriften te onderzoeken. Natuurlijk kunnen we dat ook thuis, helemaal alleen. Wij hebben immers allemaal wel één of meer Bijbels in huis. Maar eerlijk is eerlijk, helaas moeten we bekennen dat er vaak zo weinig van terecht komt. Onze dagelijkse beslommeringen – of we nu jong zijn of oud – houden ons zo bezig dat het onderzoeken van de Schrift vaak in het gedrang komt.

Wat is het dan goed om op de mannenvereniging met een zekere regelmaat bezig te zijn met het onderzoeken van de Bijbel. Samen mogen we dan elkaar tot een hand en voet zijn, van elkaar leren en samen luisteren naar wat Gods Woord ons vandaag te zeggen heeft.

Ligt er trouwens niet een belofte wanneer we getrouw dat Woord zullen onderzoeken? Mag u kinderen hebben en zijn die gedoopt? Hebt u belijdenis van uw geloof afgelegd? Hebben we toen niet beloofd om bezig te zijn “in de dingen van Zijn Koninkrijk”?

Natuurlijk zijn we geroepen om eerbaar te arbeiden in ons beroep. Maar God roept ons ook toe om eerst het Koninkrijk Gods te zoeken. Al het andere zal u dan toch worden toegeworpen? Laten we eens nagaan waar onze prioriteiten liggen.

Luisteren naar elkaar. Wat zou het geweldig zijn wanneer ook jonge mannen (helaas zijn ze nauwelijks op onze vergaderingen aanwezig) samen met de ouderen Gods Woord mogen onderzoeken. Wat geweldig om dan werkelijk ook van elkaar te mogen leren. Oud van jong en jong van oud.

Geloven doe je niet alleen! Daar moet en daar wil je toch ook samen voor zijn! Samen één!
In die weg mag je ook verwachten te worden gebouwd in het allerheiligste geloof.

Op die manier mag je ook daadwerkelijk meewerken ook de opbouw van de gemeente waartoe je behoort.

Van harte aanbevolen!

Contact

Meer informatie:
J.H. Liefting
Moorsterweg 8
3931 NC Woudenberg
033-2773090
henk.liefting@gmail.com

Activiteiten

30 september 2021 - Vergadering

Plaats: Philalethes, grote bovenzaal

Meditatie uit Hervormde Vaan juli Ė augustus 2021


14 oktober 2021 - Vergadering

Plaats: Philalethes, grote bovenzaal

Meditatie uit Hervormde Vaan september 2021


28 oktober 2021 - Vergadering

Plaats: Philalethes, grote bovenzaal

Meditatie uit Hervormde Vaan oktober 2021, ds. Bergshoeff


11 november 2021 - Vergadering

Plaats: Philalethes, grote bovenzaal

Vrij onderwerp


18 november 2021 - Streekvergade­ring

Plaats: Veenendaal

Donderdag 18 november is er een streekvergadering in gebouw Maranatha bij de Julianakerk te Veenendaal. Dr. J. Hoek: Gods liefde en onze vrijheid.


2 december 2021 - Vergadering

Plaats: Philalethes, grote bovenzaal

Meditatie uit Hervormde Vaan . november 2021


6 januari 2022 - Vergadering

Plaats: Philalethes, grote bovenzaal

Meditatie uit Hervormde Vaan . december 2021


20 januari 2022 - Streekvergade­ring

Plaats: Veenendaal

Donderdag 20 januari is er een streekvergadering in gebouw Maranatha bij de Julianakerk te Veenendaal. Ds. P. molenaar (Lunteren): De prediking.


27 januari 2022 - Vergadering

Plaats: Philalethes, grote bovenzaal

Meditatie uit Hervormde Vaan . januari 2022


10 februari 2022 - Vergadering

Plaats: Philalethes, grote bovenzaal

Vrij onderwerp


24 februari 2022 - Vergadering

Plaats: Philalethes, grote bovenzaal

Meditatie uit Hervormde Vaan . februari 2022


17 maart 2022 - Streekvergade­ring

Plaats: Veenendaal

Donderdag 20 januari is er een streekvergadering in gebouw Maranatha bij de Julianakerk te Veenendaal. Ds. L. Hak (IJzendoorn): De rechtvaardiging van de goddeloze.


31 maart 2022 - Vergadering

Plaats: Philalethes, grote bovenzaal

Meditatie uit Hervormde Vaan . maart 2022


Voor al onze voornemens geldt: zo de Heere wil en wij leven.