Verhuur kerkelijke gebouwen

De kerk wordt naast de zondagse erediensten ook worden gebruikt voor trouw- en rouwdiensten en in sommige gevallen voor concerten. Voor het gebruik wordt een gebruikersvergoeding in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de zalen in Philalethes. Ook deze kunnen voor kerkelijk gelieerde activiteiten worden gehuurd. Informatie over de beschikbaarheid is te verkrijgen bij de koster. De reservering legt u vast bij de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, hvanderveen@hervormdscherpenzeel.nl

Onderstaande prijzen gelden vanaf 1.1.2023

Tarieven kerk

Verhuur kerk voor trouwdienst voor niet-gemeenteleden € 350,00
Energietoeslag € 35,00
Verhuur kerk voor trouwdienst voor gemeenteleden € 0,00
Verhuur kerk voor rouwdienst voor niet-gemeenteleden € 175,00
Energietoeslag € 17,50
Verhuur kerk voor rouwdienst voor gemeenteleden € 0,00
Kosten organist voor rouwdiensten € 125,00
Kosten organist voor trouwdiensten in overleg met de organist
Verhuur kerk voor concerten, exclusief organist prijs op aanvraag
Kosten liturgieën in zwart/wit (per 100 stuks) € 75,00
Kosten liturgieën in kleur (per 100 stuks) € 100,00
Gebruik KerkTV voor gemeenteleden € 100,00
Gebruik KerkTV voor niet-gemeenteleden € 200,00
Verplaatsen kansel € 75,00

Tarieven Philalethes

Verhuur grote zaal Philalethes begane grond € 75,00
Energietoeslag € 7,50
Verhuur grote zaal Philalethes 1e verdieping € 75,00
Energietoeslag € 7,50
Verhuur overige zalen € 50,00
Energietoeslag € 5,00
Koffie en thee (per kopje of glas) € 2,00

Voorwaarden

Het kerkgebouw kan op verzoek gebruikt worden ten behoeve van bijzondere diensten en bijeenkomsten. De algemene regel is dat het karakter van deze bijeenkomsten moet passen bij het karakter van het gebouw en de hoofdfunctie ervan, te weten de Zondagse erediensten van de Hervormde Gemeente Scherpenzeel. Hiervoor is een gebruikersreglement opgesteld.