Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

De commissie gemeentecontacten Oost-Europa is een groep mensen die contact zoeken en onderhouden met de Hongaarse Hervormden gemeenten van Satu Mare en Borla, twee plaatsen in RoemeniŽ.

De commissie is in op 11 september 1995 opgericht, met dit doel, ter ondersteuning van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Scherpenzeel, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Bestaande uit:

Karel de Rijk Voorzitter
Jan Bos Penningmeester
Willie van de Kleut Secretaris, contactpersoon
Caroline Mulder Algemeen lid
Henk Haanschoten Organisatie Potgrondactie
Gerard-Jan Gerritsen Algemeen lid
Gerda van Noord Algemeen lid

Acties
Ter ondersteuning van de gemeenten in RoemeniŽ worden ieder jaar verschillende acties georganiseerd. Op de eerste zaterdag in maart worden in Scherpenzeel potgrondzakken verkocht ten behoeve van een maaltijdenproject. In Satu Mare wordt in de wintermaanden door de kerk wekelijks een maaltijd bezorgt bij verschillende hulpbehoevende gezinnen. Zodat ze elke week minimaal een voedzame maaltijd hebben in de wintermaanden.
Daarnaast is er de jaarlijkse biddag actie, waarin we ondersteuning geven in de vorm van hulp in de kosten van medicijnen of andere medisch noodzakelijke handelingen.
En met dankdag kunnen er kerstpakketten gedoneerd worden. Deze pakketten worden rond kerst uitgedeeld aan arme gezinnen in Satu Mare en Borla.

Gemeentecontacten
Naast ondersteuning van de mensen ter plaatste, onderhouden we ook contacten en vriendschappen. De commissie probeert elk jaar minimaal eenmaal de gemeente te bezoeken. Daarnaast proberen we ook contacten te leggen tussen gemeenteleden van de gemeente. Hiervoor worden reizen georganiseerd van/voor gemeenteleden, waarbij gemeente leden uit Scherpenzeel de gemeenten in RoemeniŽ bezoeken, of dat de gemeente daar een bezoek brengen aan de gemeente in Scherpenzeel.

De gemeenten
Voor meer informatie over de twee betreffende gemeenten, kunt u meer informatie vinden via onderstaande links:

Correspondentieadres:
Vierzinnen 15
3925 EC Scherpenzeel

Donaties en giften zijn welkom op rekeningnummer NL64 RABO 0382 4141 28 t.n.v. Commissie gemeentecontacten te Scherpenzeel.

Contact

Meer informatie:
Willie van de Kleut
06 11804165
willievandekleut@ziggo.nl

Voor al onze voornemens geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Nieuws

Potgrondactie - 8 maart 2024
Zaterdag­ochtend 2 maart hield de Commissie gemeentecontacten Oost Europa weer haar jaarlijkse potgrondactie. Het was prachtig weer en wat ook prachtig was om te zien dat er een hele groep g... Lees verder >>>

Kerstpakket­tenactie op dankdag - 24 november 2023
We zijn als commissie Oost-Europa dankbaar dat er door veel gemeenteleden gegeven is om kerstpakketten te kunnen verstrekken aan de meest arme gemeenteleden in Satu Mare & Borla. Om hen te verrasse... Lees verder >>>

Nieuw predikanten­echtpaar - 24 november 2023
We zijn blij te kunnen melden dat het beroepen predikantenechtpaar in Satu Mare het aangenomen heeft. Het zijn Erneszt en Ildiků Maior, een echtpaar met 2 jonge kinderen, Anna en Peter. Als commi... Lees verder >>>

Terugblik Jubileum­bezoek uit Satu Mare - 11 augustus 2023
Als commissie mogen we terugzien op een geslaagd en zegenrijk bezoek van onze broeders en zusters uit Satu Mare. We hebben hen dankzij de 7 gastgezinnen en de hulp van andere gemeenteleden een ge... Lees verder >>>

Nieuws van de Oost-Europa­commissie - 21 april 2023
Van 30-03 tot 04-04 hebben enkele leden van de commissie een bezoek gebracht in Satu Mare & Borla. We zijn dankbaar voor de goede reis en dat de contacten met de beide zustergemeentes hierdoor weer... Lees verder >>>

Nieuws van de Oost-Europa­commissie - 9 september 2022
Tijdens de augustus-verga­dering van de commissie Gemeentecontacten Oost-Europa hebben we afscheid genomen van voorzitter Coen van de Wetering omdat hij in juli bevestigd is als ouderling van o... Lees verder >>>

Bezoek aan onze zuster­gemeenten in RoemeniŽ Ė Borla - 1 oktober 2021
Zondagmiddag om 17.00 uur begint hier de kerkdienst. Ńrpad leest Markus 15: 1-5 waar Jezus stil was t.o.v. de beschuldigers, maar toch veel zegt door zijn voorbeeld hierin. Na deze kerkdienst, d... Lees verder >>>

Levensteken - 3 december 2020
Beste gemeenteleden, Normaal krijgt u het Levensteken met de groeten van onze zustergemeenten uit Satu Mare en Borla begin december uitgereikt in de kerk. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk... Lees verder >>>

Bezoek uit Borla - 24 augustus 2018
Zoals velen waarschijnlijk gemerkt hebben, hebben 18 jongeren samen met dominee Arpad en zijn vrouw, in de week van 4 t/m 11 augustus, Scherpenzeel bezocht. Dit was een hele mooie week, waarin... Lees verder >>>

Bezoek aan Borla en Satu Mare - 30 juni 2017
Van 6 tot 10 juni brachten een drietal commissieleden van de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa een bezoek aan onze beide zustergemeenten. Omdat we slechts een paar dagen in RoemeniŽ kond... Lees verder >>>

Gemeentereis naar RoemeniŽ - 13 mei 2016
Dinsdag 19 april verzamelen we om 12.00 uur in Philalethes om Gods zegen te vragen voor onze reis naar RoemeniŽ. We vertrekken met 26 personen voor een week naar Satu Mare, sommigen van ons zijn... Lees verder >>>

Kerstpakketten Satu Mare en Borla - 18 december 2015
Na de beide diensten op dankdag is er in Philalethes een inzameling gehouden om kerstpakketten te kopen voor de allerarmste broeders en zusters in Satu Mare en Borla. De opbrengst leverde ruim Ä... Lees verder >>>