Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

De commissie gemeentecontacten Oost-Europa is een groep mensen die contact zoeken en onderhouden met de Hongaarse Hervormden gemeenten van Satu Mare en Borla, twee plaatsen in RoemeniŽ.

De commissie is in op 11 september 1995 opgericht, met dit doel, ter ondersteuning van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Scherpenzeel, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Bestaande uit:

Coen van de Wetering Voorzitter
Jan Bos Penningmeester

Tineke Eijkelkamp

Contactpersoon, Algemeen lid
Henk Haanschoten Organisatie Potgrondactie
Gerard-Jan Gerritsen Algemeen lid
Gerda van Noord

Algemeen lid

Hendrik Wolswinkel Algemeen lid

Acties
Ter ondersteuning van de gemeenten in RoemeniŽ worden ieder jaar verschillende acties georganiseerd. Op de eerste zaterdag in maart worden in Scherpenzeel potgrondzakken verkocht ten behoeve van een maaltijdenproject. In Satu Mare wordt in de wintermaanden door de kerk wekelijks een maaltijd bezorgt bij verschillende hulpbehoevende gezinnen. Zodat ze elke week minimaal een voedzame maaltijd hebben in de wintermaanden.
Daarnaast is er de jaarlijkse biddag actie, waarin we ondersteuning geven in de vorm van hulp in de kosten van medicijnen of andere medisch noodzakelijke handelingen.
En met dankdag kunnen er kerstpakketten gedoneerd worden. Deze pakketten worden rond kerst uitgedeeld aan arme gezinnen in Satu Mare en Borla.

Gemeentecontacten
Naast ondersteuning van de mensen ter plaatste, onderhouden we ook contacten en vriendschappen. De commissie probeert elk jaar minimaal eenmaal de gemeente te bezoeken. Daarnaast proberen we ook contacten te leggen tussen gemeenteleden van de gemeente. Hiervoor worden reizen georganiseerd van/voor gemeenteleden, waarbij gemeente leden uit Scherpenzeel de gemeenten in RoemeniŽ bezoeken, of dat de gemeente daar een bezoek brengen aan de gemeente in Scherpenzeel.

De gemeenten
Voor meer informatie over de twee betreffende gemeenten, kunt u meer informatie vinden via onderstaande links:

Meer informatie en contact:
Tineke Eijkelkamp
033-2772542
t.eijkelkamp@hetnet.nl

Correspondentieadres:
De Voorposten 27
3925 TS Scherpenzeel

Donaties en giften zijn welkom op rekeningnummer NL64 RABO 0382 4141 28 t.n.v. Commissie gemeentecontacten te Scherpenzeel.

Voor al onze voornemens geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Nieuws

Levensteken - 3 december 2020
Beste gemeenteleden, Normaal krijgt u het Levensteken met de groeten van onze zustergemeenten uit Satu Mare en Borla begin december uitgereikt in de kerk. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk... Lees verder >>>

Bezoek uit Borla - 24 augustus 2018
Zoals velen waarschijnlijk gemerkt hebben, hebben 18 jongeren samen met dominee Arpad en zijn vrouw, in de week van 4 t/m 11 augustus, Scherpenzeel bezocht. Dit was een hele mooie week, waarin... Lees verder >>>

Potgrondactie - 9 maart 2018
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde potgrondactie, volgens Coen was dit de 24e keer, dus dat wordt volgend jaar een jubileumeditie. We gingen weer met 9 teams de wijken door en met 1 aut... Lees verder >>>

Bezoek aan Borla en Satu Mare - 30 juni 2017
Van 6 tot 10 juni brachten een drietal commissieleden van de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa een bezoek aan onze beide zustergemeenten. Omdat we slechts een paar dagen in RoemeniŽ kond... Lees verder >>>

Potgrondactie - 10 maart 2017
Op zaterdag 4 maart jl. hield de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa weer haar jaarlijkse potgrondactie. Het was gelukkig droog, toen om ongeveer 9.30 uur 58 vrijwilligers met heel veel zi... Lees verder >>>

Gemeentereis naar RoemeniŽ - 13 mei 2016
Dinsdag 19 april verzamelen we om 12.00 uur in Philalethes om Gods zegen te vragen voor onze reis naar RoemeniŽ. We vertrekken met 26 personen voor een week naar Satu Mare, sommigen van ons zijn... Lees verder >>>

Potgrondactie 2016 - 28 maart 2016
We kunnen weer terugzien op een geslaagde potgrondactie. Hoewel we iets minder verkocht hebben dan vorig jaar hebben we toch een prachtig resultaat behaald waarmee we weer een winter lang het wa... Lees verder >>>

Naar Roemenië, wie gaat er mee? - 18 december 2015
Vraagt u zich ook weleens af hoe het leven in Roemenië is, en wilt u dat best eens met eigen ogen zien? Hoort u weleens de namen Satu Mare en Borla vallen, maar heeft u er niet echt een... Lees verder >>>

Kerstpakketten Satu Mare en Borla - 18 december 2015
Na de beide diensten op dankdag is er in Philalethes een inzameling gehouden om kerstpakketten te kopen voor de allerarmste broeders en zusters in Satu Mare en Borla. De opbrengst leverde ruim Ä... Lees verder >>>

Potgrondactie - 20 maart 2015
We kunnen weer terugzien op een prachtige dag, op zaterdag de 7e, een mooie potgrond dag! Als eerste wil ik een ieder die deze dag geholpen heeft hartelijk bedanken, zonder jullie geen potgron... Lees verder >>>

Bezoek Satu Mare en Borla zomer 2015 - 21 februari 2015
Al bijna 20 jaar hebben we contact met onze broeders en zusters in Satu Mare en (wat later) Borla in RoemeniŽ. Hoewel RoemeniŽ het economisch steeds beter krijgt, is de levensstandaard nog st... Lees verder >>>

Bezoek aan Satu Mare en Borla - 31 oktober 2014
Zou u ook graag onze broeders en zusters in RoemeniŽ (weer) eens bezoeken? Die mogelijkheid komt er! De kerkenraad van Satu Mare vroeg ons of we in 2015 een cursus/training kunnen organiseren ... Lees verder >>>

Nieuws uit Satu Mare en Borla - 20 juni 2014
Satu Mare Met Pinksteren hebben 22 jongens en 26 meisjes confirmatie gedaan. Het was een plechtig en indrukwekkend gebeuren, waarvan velen getuigen waren. Alle catechisanten hebben daarna ee... Lees verder >>>

Nieuws uit Borla - 6 juni 2014
Ella verwacht binnenkort haar tweede kindje. Ella en Alex zijn heel blij met deze zwangerschap en verheugen zich op de komst van de baby. Ella is 1 april met zwangerschapsverlof gegaan. Dit v... Lees verder >>>

Paasgroet uit Satu Mare - 19 april 2014
„Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen.”(Openbaring 1,17-18/a) Unsere Liebe Geschw... Lees verder >>>

Verslag uit Borla - 24 januari 2014
Van zowel Ella als ds. Ńrpad Boros kregen we een verslag van de werkzaamheden van Ella over het afgelopen half jaar. Ella schreef daarin: in de maand juni begon de zomervakantie, er waren geen... Lees verder >>>

Reis naar RoemeniŽ - 22 november 2013
Via dit verslag wil ik even wat vertellen over ons bezoek aan onze zustergemeentes in Satu Mare en Borla. We zijn daar met een groot deel van onze commissie naar toe gegaan met als doel om ken... Lees verder >>>

Nieuws uit Satu Mare en Borla - 31 mei 2013
Op 12 mei jl. hebben in Satu Mare 31 mensen openbare belijdenis van hun geloof gedaan. Ook in Borla deden op Palmzondag negen jonge mensen belijdenis. Allen hebben beleden niet meer zonder de He... Lees verder >>>

Lectuuractie voor Satu Mare en Borla - 12 april 2013
De lectuuractie, die gehouden is op biddag, heeft het mooie bedrag van Ä 1229,- opgebracht. Beide gemeenten kunnen nu, mede door uw hulp, verder werken met het christelijke zondagsschoolblad ÷rŲ... Lees verder >>>

Potgrondactie 2013 - 2 maart 2013
Het is nu zaterdagmiddag, 15.00 uur, net klaar en met een voldaan gevoel naar huis gegaan na een mooie potgronddag, want dat was het kan ik u vertellen! Deze morgen kwamen zoín 100 vrijwilligers na... Lees verder >>>

Kerstpakketten voor Satu Mare en Borla - 11 januari 2013
Het is al weer enige weken geleden dat wij, Gijs en Jan, naar RoemeniŽ geweest zijn om voor Dorcas een oplegger vol kerstpakketten weg te brengen. Toch wil ik u en jullie daarover nog het een ... Lees verder >>>