Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

De commissie gemeentecontacten Oost-Europa is een orgaan van bijstand van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Scherpenzeel, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. De commissie bestaat sinds 11 september 1995 en geeft vorm aan het gemeentecontact dat tussen de Hervormde gemeente van Satu Mare en de Hervormde gemeente van Scherpenzeel bestaat.

De commissie heeft ook contacten met de Hervormde Gemeente in Borla.

Jan Bos (penningmeester) jan@jbos.nl 033-2773877
Tineke Eijkelkamp t.eijkelkamp@hetnet.nl 033-2772542
Coen van de Wetering (voorzitter) coenvandewetering@yahoo.com 033-2585870
Henk Haanschoten hhaanschoten@gmail.com 06-54254771
Gerard-Jan Gerritsen info@gerard-jan.nl 06-44833514
Gerda van Noord gerdavnoord@gmail.com 06-13846132

Correspondentieadres:
P/a Molenweg 16
3925 CJ Scherpenzeel

Donaties en giften zijn welkom op rekeningnummer NL64 RABO 0382 4141 28 t.n.v. Commissie gemeentecontacten te Scherpenzeel.

Zie ook:

Contact

Meer informatie:
Tineke Eijkelkamp
033-2772542
t.eijkelkamp@hetnet.nl

Voor al onze voornemens geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Nieuws

Levensteken - 3 december 2020
Beste gemeenteleden, Normaal krijgt u het Levensteken met de groeten van onze zustergemeenten uit Satu Mare en Borla begin december uitgereikt in de kerk. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk... Lees verder >>>

Bezoek uit Borla - 24 augustus 2018
Zoals velen waarschijnlijk gemerkt hebben, hebben 18 jongeren samen met dominee Arpad en zijn vrouw, in de week van 4 t/m 11 augustus, Scherpenzeel bezocht. Dit was een hele mooie week, waarin... Lees verder >>>

Potgrondactie - 9 maart 2018
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde potgrondactie, volgens Coen was dit de 24e keer, dus dat wordt volgend jaar een jubileumeditie. We gingen weer met 9 teams de wijken door en met 1 aut... Lees verder >>>

Bezoek aan Borla en Satu Mare - 30 juni 2017
Van 6 tot 10 juni brachten een drietal commissieleden van de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa een bezoek aan onze beide zustergemeenten. Omdat we slechts een paar dagen in Roemenië kond... Lees verder >>>

Potgrondactie - 10 maart 2017
Op zaterdag 4 maart jl. hield de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa weer haar jaarlijkse potgrondactie. Het was gelukkig droog, toen om ongeveer 9.30 uur 58 vrijwilligers met heel veel zi... Lees verder >>>

Gemeentereis naar Roemenië - 13 mei 2016
Dinsdag 19 april verzamelen we om 12.00 uur in Philalethes om Gods zegen te vragen voor onze reis naar Roemenië. We vertrekken met 26 personen voor een week naar Satu Mare, sommigen van ons zijn... Lees verder >>>

Potgrondactie 2016 - 28 maart 2016
We kunnen weer terugzien op een geslaagde potgrondactie. Hoewel we iets minder verkocht hebben dan vorig jaar hebben we toch een prachtig resultaat behaald waarmee we weer een winter lang het wa... Lees verder >>>

Naar Roemenië, wie gaat er mee? - 18 december 2015
Vraagt u zich ook weleens af hoe het leven in Roemenië is, en wilt u dat best eens met eigen ogen zien? Hoort u weleens de namen Satu Mare en Borla vallen, maar heeft u er niet echt een... Lees verder >>>

Kerstpakketten Satu Mare en Borla - 18 december 2015
Na de beide diensten op dankdag is er in Philalethes een inzameling gehouden om kerstpakketten te kopen voor de allerarmste broeders en zusters in Satu Mare en Borla. De opbrengst leverde ruim €... Lees verder >>>

Potgrondactie - 20 maart 2015
We kunnen weer terugzien op een prachtige dag, op zaterdag de 7e, een mooie potgrond dag! Als eerste wil ik een ieder die deze dag geholpen heeft hartelijk bedanken, zonder jullie geen potgron... Lees verder >>>

Bezoek Satu Mare en Borla zomer 2015 - 21 februari 2015
Al bijna 20 jaar hebben we contact met onze broeders en zusters in Satu Mare en (wat later) Borla in Roemenië. Hoewel Roemenië het economisch steeds beter krijgt, is de levensstandaard nog st... Lees verder >>>

Bezoek aan Satu Mare en Borla - 31 oktober 2014
Zou u ook graag onze broeders en zusters in Roemenië (weer) eens bezoeken? Die mogelijkheid komt er! De kerkenraad van Satu Mare vroeg ons of we in 2015 een cursus/training kunnen organiseren ... Lees verder >>>

Nieuws uit Satu Mare en Borla - 20 juni 2014
Satu Mare Met Pinksteren hebben 22 jongens en 26 meisjes confirmatie gedaan. Het was een plechtig en indrukwekkend gebeuren, waarvan velen getuigen waren. Alle catechisanten hebben daarna ee... Lees verder >>>

Nieuws uit Borla - 6 juni 2014
Ella verwacht binnenkort haar tweede kindje. Ella en Alex zijn heel blij met deze zwangerschap en verheugen zich op de komst van de baby. Ella is 1 april met zwangerschapsverlof gegaan. Dit v... Lees verder >>>

Paasgroet uit Satu Mare - 19 april 2014
„Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen.”(Openbaring 1,17-18/a) Unsere Liebe Geschw... Lees verder >>>

Verslag uit Borla - 24 januari 2014
Van zowel Ella als ds. Árpad Boros kregen we een verslag van de werkzaamheden van Ella over het afgelopen half jaar. Ella schreef daarin: in de maand juni begon de zomervakantie, er waren geen... Lees verder >>>

Reis naar Roemenië - 22 november 2013
Via dit verslag wil ik even wat vertellen over ons bezoek aan onze zustergemeentes in Satu Mare en Borla. We zijn daar met een groot deel van onze commissie naar toe gegaan met als doel om ken... Lees verder >>>

Nieuws uit Satu Mare en Borla - 31 mei 2013
Op 12 mei jl. hebben in Satu Mare 31 mensen openbare belijdenis van hun geloof gedaan. Ook in Borla deden op Palmzondag negen jonge mensen belijdenis. Allen hebben beleden niet meer zonder de He... Lees verder >>>

Lectuuractie voor Satu Mare en Borla - 12 april 2013
De lectuuractie, die gehouden is op biddag, heeft het mooie bedrag van € 1229,- opgebracht. Beide gemeenten kunnen nu, mede door uw hulp, verder werken met het christelijke zondagsschoolblad Örö... Lees verder >>>

Potgrondactie 2013 - 2 maart 2013
Het is nu zaterdagmiddag, 15.00 uur, net klaar en met een voldaan gevoel naar huis gegaan na een mooie potgronddag, want dat was het kan ik u vertellen! Deze morgen kwamen zo’n 100 vrijwilligers na... Lees verder >>>

Kerstpakketten voor Satu Mare en Borla - 11 januari 2013
Het is al weer enige weken geleden dat wij, Gijs en Jan, naar Roemenië geweest zijn om voor Dorcas een oplegger vol kerstpakketten weg te brengen. Toch wil ik u en jullie daarover nog het een ... Lees verder >>>

Levensteken - 6 december 2012
Zondag 9 december vindt u op de banken in de kerk het informatieblad ‘Levensteken 2012’. Hierin staat o.a. een kerstgroet van ds. Ferenc en Maria Bogya Kis, namens de gemeente Satu M... Lees verder >>>

Kerstpakketten Satu Mare en Borla - 24 november 2012
Dit is een oproep aan alle gemeenteleden die nog niet hebben meegedaan aan de kerstpakkettenactie voor de allerarmsten van onze zustergemeenten Satu Mare en Borla. Wij hebben nog niet genoeg ge... Lees verder >>>

Nieuws uit Satu Mare en Borla - 22 oktober 2012
De collecte van zondag 28 oktober zal bestemd zijn voor het werk in de gemeenten van Satu Mare en Borla. Op dankdag is er de jaarlijkse kerstpakketactie. Satu Mare Het huis voor de ouderen in Sa... Lees verder >>>

Nieuws uit Roemenië - 24 mei 2012
Er is verheugend nieuws van onze zustergemeente in Satu Mare. Het huis voor de dagopvang van ouderen is van binnen klaar. Er is ontzettend hard gewerkt, maar het resultaat is er wel naar. Wat is... Lees verder >>>

Potgrondactie - 23 maart 2012
Op zaterdag 3 maart jl. hield de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa weer haar jaarlijkse potgrondactie. Het was een prima weertje, toen om ongeveer 9.30 uur 90 vrijwilligers met heel vee... Lees verder >>>

Een verslag van Ella uit Borla - 20 januari 2012
We laten hier een kort verslag volgen dat Ella Kocsis in Borla heeft gemaakt over haar werk vanaf juni 2011: Zeer dankbaar ben ik dat ik opnieuw mijn verslag kan schrijven over het werk in... Lees verder >>>

Kerstpakketten Satu Mare - 17 december 2011
Na de beide diensten op dankdag is er in Philalethes een inzameling gehouden om kerstpakketten te kopen voor de allerarmste broeders en zusters in Satu Mare en Borla. Er kon ook een gift overgemaa... Lees verder >>>

Verslag bezoek aan de gemeenten in Satu Mare en Borla - 15 november 2011
vrijdag 30 september tot vrijdag 7 oktober 2011 Bezoekers: Jan Bos en Joke Bos - den Hartog Tineke Eijkelkamp Mathilde Werner Doel van de reis: Kennismaking Jan ... Lees verder >>>

Kerstpakketten - 11 november 2011
Na de beide diensten op dankdag is er een inzameling gehouden voor de kerstpakketten voor Satu Mare en Borla. De opbrengst leverden ca. 107 pakketten op. We zijn daar erg blij mee, en namens ... Lees verder >>>

Reis naar Roemenië - 16 september 2011
Van D.V. 30 september tot 7 oktober gaan een viertal gemeenteleden, waaronder drie leden van de commissie, naar Satu Mare en Borla. Ouderling J. Bos, die sinds enige tijd penningmeester is van... Lees verder >>>

Nieuws uit Roemenië - 20 mei 2011
Het is in Roemenië zo geregeld dat moeders na het zwangerschapsverlof ook nog twee jaar ouderschapsverlof krijgen. Gedurende die twee jaar krijgen de moeders een uitkering van de overheid. In Ro... Lees verder >>>

Spannende tijd in Satu Mare - 15 april 2011
Voor onze zustergemeente in Satu Mare is een spannende tijd aangebroken. Al langer is daar de wens gaan leven naast het maaltijdproject meer zorg aan ouderen te gaan geven. De overheid doet dat ... Lees verder >>>

Lectuuractie voor Satu Mare en Borla - 15 april 2011
De lectuuractie die gehouden is op biddag heeft het mooie bedrag van € 1.110,85 opgebracht. Beide gemeentes kunnen nu, mede door uw hulp, verder werken met het christelijke zondagsschoolblad Ö... Lees verder >>>

Potgrondactie - 18 maart 2011
Op zaterdag 5 maart jl. hield de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa weer haar jaarlijkse potgrondactie. Het was wel koud, maar gelukkig droog, toen om ongeveer 9.30 uur 85 vrijwilligers ... Lees verder >>>

Kinderkleding en speelgoedbeurs - 18 maart 2011
De opbrengst van de afgelopen zaterdag gehouden kinderkleding en speelgoedbeurs is het geweldige bedrag van € 1605,- Dit komt ten goede aan het tafeltje dekje project van Satu Mare. Iedereen die h... Lees verder >>>

Levensteken - 7 december 2010
Op zondag 12 december krijgt u het informatieblad ‘Levensteken 2010’ uitgereikt waarin kerstgroeten staan van ds. Ferenc en Maria Bogya Kis namens de gemeente Satu Mare en van ds. Arpad Boros en Tü... Lees verder >>>

Bericht van Tünde uit Borla - 28 oktober 2010
De Heere zal Zijn volk sterkte geven; de Heere zal Zijn volk zegenen met vrede (Psalm 29: 11). Ik wil u graag groeten met dit mooie woord uit de Bijbel, dat ik bij veel gezinnen las toen ik ze ... Lees verder >>>

We hebben ze uitgezwaaid... - 3 september 2010
De Roemenen, met een lach en een traan. Het was een heftige week, maar wat zijn er veel mooie momenten geweest. Gastouders die er tegenop zagen de gasten te ontvangen, zullen nu zeggen: we hadde... Lees verder >>>

Uitwisseling Satu Mare - 25 augustus 2010
Verslag van het bezoek van onze broeders en zusters uit Satu Mare van dinsdag 17 augustus tot dinsdag 24 augustus 2010 Het gezelschap bestaat uit: ds. en mw. Bogya, 13 presbyters (kerkenra... Lees verder >>>

Wellicht zult u ze tegenkomen... - 13 augustus 2010
‘De Roemenen.’ D.V. 17 augustus komen ze naar Scherpenzeel. U kunt ze o.a. tegenkomen op de markt, in het dorp, bij Dorcas, in Philalethes en in de kerk. Woensdagmorgen verzamelen ze... Lees verder >>>

Oost Europa - 7 juni 2010
VERSLAG BEZOEK AAN DE GEMEENTEN IN SATU MARE EN BORLA DINSDAG 13 TOT ZONDAG 18 APRIL 2010 Bezoekers: Ds. Jaap van Oostende (vz Cie Gemeentecontacten Oost-Europa) en Jan van... Lees verder >>>

Gastgezinnen gevraagd! - 13 april 2010
Wij hopen van D.V. maandag 16 augustus tot maandag 23 augustus een aantal gemeenteleden uit Satu Mare in Scherpenzeel te ontvangen. Het is de bedoeling dat er nieuwe presbyters (kerkenraadsled... Lees verder >>>

Opbrengsten - 3 april 2010
Lectuuractie voor Satu Mare en Borla De lectuuractie die gehouden is op biddag heeft het mooie bedrag van € 1.011,50 opgebracht. Beide gemeentes kunnen nu, mede door uw hulp, verder werken ... Lees verder >>>

Gastgezinnen gezocht! - 23 maart 2010
De commissie Gemeentecontacten Oost-Europa heeft van D.V. maandag 16 augustus tot maandag 23 augustus een aantal gemeenteleden uit Satu Mare uitgenodigd om naar Scherpenzeel te komen. Het is d... Lees verder >>>

Gastgezinnen gezocht! - 23 maart 2010
De commissie Gemeentecontacten Oost-Europa heeft van D.V. maandag 16 augustus tot maandag 23 augustus een aantal gemeenteleden uit Satu Mare uitgenodigd om naar Scherpenzeel te komen. Het is de ... Lees verder >>>

Nieuws uit Borla - 5 februari 2010
Van oktober t/m december 2009 heeft Tünde Barabás het werk van Ella Kocsis-Király in Borla overgenomen, vanwege zwangerschapsverlof van Ella. Dat heeft ze, zo berichtte ds. A... Lees verder >>>

Levensteken - 2 december 2009
Zondag 6 december vindt u op de tafels achter in de kerk het informatieblad ‘Levensteken 2009’. Hierin staat een kerstgroet van ds. Ferenc en Maria Bogya Kis namens de gemeente Sat... Lees verder >>>

Reisverslag Satu Mare - 24 november 2009
Vanaf 11 september 2009 is een delegatie van de commissie Gemeentecontacten Oost-Europa op bezoek geweest in Satu Mare. Het doel van de reis was het geven van een toerustingscursus aan de kerkenr... Lees verder >>>

Toerusting in Satu Mare en Borla - 24 oktober 2009
Toerustingscursus kerkenraad van Satu Mare De conferentie werd gehouden van 11 – 14 september 2009 in het conferentiecentrum van Dorcas Center & Camping in Debrecen - Hongarije. De ... Lees verder >>>

Borla - Tünde Barabás - 9 oktober 2009
Nu Ella Kocsis-Király gestopt is met het werk in Borla, vanwege de geboorte van hun zoon Benjamin, heeft zij haar vriendin en vroegere medestudente Tünde Barabás bereid gevonden dit werk van haa... Lees verder >>>

Naar Hongarije - 21 augustus 2009
In de tweede week van september hopen ds. en mw. Van Oostende en drie leden van de Commissie Gemeentecontacten Oost-Europa af te reizen naar Hongarije. Deze keer niet naar Berekfürdö, maar naa... Lees verder >>>

Geboren in Borla - 27 juli 2009
Op 8 juni hebben Ella en Alex uit Gods hand een zoon ontvangen. Ze noemen hem Benjamin. Ella is in het ziekenhuis bevallen door middel van een keizersnede. Met hen zijn we de Heere dankbaar da... Lees verder >>>

Potgrondactie - 27 juli 2009
De potgrondactie van 7 maart 2009 heeft aanzienlijk meer opgebracht dan in 2008. Er zijn 2380 zakken potgrond verkocht en de netto opbrengst is € 4.518,43. Een prachtige opbrengst die besteed wo... Lees verder >>>

Nieuws uit Borla - 12 mei 2009
Ella verwacht begin juni haar eerste kindje! Ella en Alex zijn heel blij met deze zwangerschap en verheugen zich op de komst van de baby. Ella is 1 april met zwangerschapsverlof gegaan. Dit verl... Lees verder >>>

Nieuws uit Satu Mare - 12 mei 2009
Jan en Jannie van Dijk zijn 15 april naar Satu Mare vertrokken. Jan heeft de buitentrappen naar de kerkzaal en het gastenverblijf met tegels bekleed. Dat stond al lang op de planning, maar was n... Lees verder >>>

Potgrondactie - 16 maart 2009
Op zaterdag 7 maart hield de Commissie Gemeente Contacten Oost-Europa de jaarlijkse Potgrondactie. De zon scheen toen om 9.30 uur ca. 85 vrijwilligers naar Philalethes kwamen met de 10 met potgro... Lees verder >>>

Reisverslag Satu Mare - 14 februari 2009
Vanaf dinsdag 16 september 2008 is een delegatie van de commissie Gemeentecontacten Oost-Europa op bezoek geweest in Satu Mare. Het doel van de reis was het geven van een toerustingscursus aan de k... Lees verder >>>

Reisverslag Borla - 14 februari 2009
Verslag van de reis op zaterdag 27 en zondag 28 september 2008 naar Borla door ds. J. van Oostende (vz Cie Gemeentecontacten Oost-Europa) en mw. A.G. van Oostende-de Priester met als doel voor... Lees verder >>>

Kerstgroet ds. Bogya - 16 december 2008
„Wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. E... Lees verder >>>

Adventsgroet ds. Boros - 16 december 2008
Voor de gemeente des Heeren te Scherpenzeel Barmhartigheid, vrede en liefde van de Heere Jezus Christus! Geliefde zustergemeente! Ik schrijf deze regels vanuit mijn hart met blijdschap, omd... Lees verder >>>

Groet van Ella Kocsis - 16 december 2008
Het Kerstfeest nadert, het is al heel dicht bij. De kinderen zijn al druk bezig met de voorbereiding om dit bijzondere feest te vieren. Ze zijn heel, heel erg enthousiast als we het programma oef... Lees verder >>>

Ella Kocsis in onze gemeente - 25 november 2008
Ella Kocsis-Király bracht de groeten over tijdens de avonddienst op 14 september 2008 Voordat Ella de groeten overbracht zei ds. Molenaar het volgende: In ons midden zijn vanavond Ell... Lees verder >>>

Kerstpakketten voor Satu Mare - 25 oktober 2008
Na afloop van beide dankdagdiensten is het weer mogelijk om in Philalethes een kerstpakket te betalen voor de allerarmste broeders en zusters in Satu Mare. We zouden met Kerst graag zoveel mogelij... Lees verder >>>

Nieuws uit Roemenië - 16 september 2008
In de afgelopen jaren hebben we vanuit Scherpenzeel heel veel mogen doen om samen met de gemeente van Satu Mare de hele infrastructuur van een nieuwe wijkgemeente letterlijk van de grond af op te... Lees verder >>>

Bezoek uit Oost-Europa II - 25 augustus 2008
Van dinsdag 12 tot vrijdag 15 augustus waren ds. en mw. Bogya met hun kinderen in Scherpenzeel. Op donderdagavond 14 augustus hebben zij een vergadering van onze commissie bijgewoond. Er werd ond... Lees verder >>>

Bezoek uit Oost-Europa - 4 augustus 2008
In de komende tijd verwachten wij hier in Scherpenzeel bezoek uit onze zustergemeenten, Satu Mare en Borla. Allereerst hoopt de fam. ds. Bogya een vakantie van een tiental dagen in Nederla... Lees verder >>>

Reactie Ella Király - 2 juni 2008
Kort geleden bezochten we onze zustergemeente in Borla. Hier wordt het werk gesteund van Ella Király. Zij stuurde ons het volgende verslag. “Zij werden allen vervuld met de Heilig... Lees verder >>>

Bezoek Borla - 30 mei 2008
Op 4 mei 2008 waren we met 5 leden van de commissie gemeentecontacten Oost-Europa op bezoek in Borla. Hier maakten we de middagdienst mee waarin Ds. Árpád Boros voorging. ... Lees verder >>>

Bezoek Satu Mare - 30 mei 2008
Van 1 tot en met 4 mei waren we met 5 leden van de commissie gemeentecontacten Oost-Europa op bezoek in Satu Mare. We bezochten een aantal bekenden en hadden een zakel... Lees verder >>>

Potgrondactie - 3 maart 2008
Op zaterdag 1 maart heeft de Commissie Gemeente Contacten Oost-Europa, samen met ruim 70 vrijwilligers, haar jaarlijkse potgrondactie gehouden. Er zijn ongeveer 2.400 zakken verkocht, met een bru... Lees verder >>>

Lektuurpakketten - 3 maart 2008
Na afloop van beide diensten op biddag is er in Philalethes gelegenheid om lectuurpakketten te kopen. Deze pakketten bestaan voor Satu Mare uit materiaal voor de vakantiebijbelclub en voor Borla ... Lees verder >>>

Bezoek Satu Mare en Borla - 5 februari 2008
Allereerst mogen wij u namens onze broeders en zusters in Satu Mare hartelijk danken voor de vele kaarten die zij tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling van u mochten ontvangen. Zij zijn zeer ... Lees verder >>>

Levensteken - 6 december 2007
Zondag 9 december vindt u op de tafels achter in de kerk het informatieblad ‘Levensteken 2007’. Hierin staat een kerstgroet van ds. Ference en Maria Bogya Kis namens de gemeente Satu Mare. Zij gr... Lees verder >>>

Verslag reis Satu Mare - 23 november 2007
Dinsdag 9 tot woensdag 24 oktober 2007 Bezoekers Ds. J. van Oostende (vz Cie Gemeentecontacten Oost-Europa) en mw. A.G. van Oostende-de Priester Doel van de reis toerustingscursus k... Lees verder >>>

Verslag reis Borla - 23 november 2007
Bezoekers: Ds. J. van Oostende (vz Cie Gemeentecontacten Oost-Europa) en mw. A.G. van Oostende-de Priester Doel van de reis naar Borla: voortzetting contact met gemeente in Borla, i.v.m. p... Lees verder >>>

Kerstpakketten Satu Mare - 22 oktober 2007
Na afloop van beide dankdagdiensten is het weer mogelijk om in Philalethes een kerstpakket te betalen voor de allerarmste broeders en zusters in Satu Mare. In het pakket zit: 2 kg. r... Lees verder >>>

Reis - 12 oktober 2007
Dinsdag 9 oktober zijn ds. en mevr. Van Oostende afgereisd naar Hongarije om daar van donderdag 11 oktober tot en met zondag 14 oktober in de plaats Berekfürdö aan de kerkenraad van S... Lees verder >>>

Satu Mare - 2 juli 2007
Op zondag 8 juli is er een collecte voor onze zustergemeente Satu Mare. Graag brengen we u als gemeente op de hoogte van de stand van zaken. Uw gebed en voortdurende steun zijn nodig juist nu w... Lees verder >>>

Bericht uit Satu Mare - 26 maart 2007
Van maandag 19 maart tot dinsdag 27 maart hebben wij, ds. J. van Oostende en Jan van Dijk, een bezoek gebracht aan onze zustergemeente in Satu Mare. Op de woensdag zijn we mee geweest met twee broe... Lees verder >>>

Potgrondactie succes - 16 maart 2007
Op zaterdag 3 maart heeft de Commissie Gemeente Contacten Oost Europa, samen met ruim 70 vrijwilligers, haar jaarlijkse potgrondactie gehouden. Er zijn ongeveer 2.500 zakken verkocht, met een bru... Lees verder >>>