Potgrond- en medicijnactie Satu Mare & Borla

17 maart 2023

Wat een prachtig resultaat mochten we noteren na afloop van de jaarlijkse potgrondactie: ruim € 4.200. De organisatie is elk jaar weer een enorme klus, maar waar we het voor doen staat voorop: onze broeders en zusters in Satu Mare & Borla in de wintermaanden van warme maaltijden voorzien. En we weten: dit is zo nodig en in deze dure tijden nog extra! We danken ieder heel hartelijk voor het meehelpen, de bereidheid een ochtend te sjouwen, af te rekenen, te rijden met de tractor en kar, het koken van de soep, de opslag bij Bouwbedrijf Osnabrugge etc.

En dan mochten we direct daarna tijdens biddag de medicijnactie houden; we zijn dankbaar voor de opbrengst van € 1.785. De medische zorg werkt in Roemenië net iets anders dan wij hier in Nederland gewend zijn. Dat betekent dat de armere gezinnen hulp in de vorm van medicijnenverstrekking goed kunnen gebruiken. Hartelijk dank dat u het mogelijk maakt de hulp te kunnen geven.

Voor 30 maart t/m 4 april is een bezoek door de commissie aan Satu Mare & Borla gepland. Naast het kennismaken door nieuwe commissieleden met de gemeentes zal er gesproken worden over de besteding van de opbrengsten van bovenstaande acties.

Daarnaast het komende bezoek van ongeveer 15 gemeenteleden/presbyters met predikanten Ferenc en Maria Bogya uit Satu Mare aan Scherpenzeel. Dit staat gepland voor 29 juni t/m 4 juli en zal ook in het teken staan van het afscheid van het predikanten echtpaar omdat zij in september met emeritaat gaan. Ook in Borla zal, naast de algemene situatie van de gemeente, het afscheid van ds. Arpad binnen afzienbare tijd, besproken worden. We hopen op een zegenrijke reis en fijn als u hiervoor bidt maar meer nog voor beide gemeentes.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht