Kerkramen

In het koor van de kerk zijn vijf gebrandschilderde ramen aangebracht die de hoogtepunten van de Bijbel in beeld brengen.

In de afbeeldingen op de ramen is de erkenning en het geloof tot uitdrukking gebracht, dat God, de Vader van Jezus Christus, de Eeuwige, de Schepper is van de hemel en de aarde.
Hij was er al voor alle begin en Hij zal er altijd, eeuwig zijn.
Hij leidt deze wereld naar haar einde.
Dan vernieuwt Hij haar.
Dan breekt voor iedereen die in Hem gelooft een altijd durende tijd van vrede en geluk aan. Dan zal er vrede zijn in de hele schepping. Wilde dieren zijn dan zo mak als een lam.
Milieuproblemen zijn dan definitief verleden tijd.
En in het middelpunt staat dan onze God, die ons door Jezus Christus (het Lam van God) gered heeft.
Hem willen wij nu al eren en bedanken voor Zijn onuitsprekelijke genade.
Hij is altijd bij ons.
In het begin, toen wij geboren en gedoopt werden en aan het einde van ons leven.
En tussen het begin en het einde zorgt Hij voor ons.
Hij geeft ons ook de Bijbel. Daarin staan de woorden van eeuwig leven.
Die geven ons moed en kracht en vreugde; en dat krijgen we helemaal gratis.

Elk raam heeft dezelfde indeling. Het bovenste gedeelte verbeeldt een Bijbelse geschiedenis. Links en rechts van de afbeelding hangen blauwe gordijnen. Het onderste gedeelte van elk raam bevat een cartouche met daarop een verwijzing naar een bijbelgedeelte dat centraal staat ik de afbeelding.

In Openbaringen 21 : 6 staat het volgende:
En Hij sprak tot mij: Het is geschied.
Ik ben de Alfa en de Oméga (raam 1)
het Begin en het Einde (raam 2)
Ik zal de dorstige geven (raam 3)
uit de fontein van het (raam 4)
water des levens voor niet. (raam 5)

Dit is de verbindende tekst tussen alle ramen, die er als het ware door heen geweven is.

De ramen zijn ontworpen door Mario Vermazeren. Het ontwerp is uitgevoerd door Glasatelier Stef Hagemeier Tilburg.

Schepping

Gen. 1 : 1-3

1. In het begin schiep God de hemel en de aarde...... Lees verder >>>

Zondvloed

Gen. 7 : 18-23; 1 Pet. 3 : 20-21

De Heere zag dat de mensen ongelovig waren en z...... Lees verder >>>

Het Heilig Avondmaal

Matth. 26 : 26-28

Het Heilig Avondmaal is een maaltijd waarbij wi...... Lees verder >>>

Pinksteren, woordverkondiging

Matth. 13 : 24 - 30; Hand. 2 : 2-3

Pinksteren is het feest van de uitstorting van ...... Lees verder >>>

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Jes. 11 : 6-8; Openb. 21

6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de l...... Lees verder >>>