geloven

Kern van het gemeente-zijn is ons geloof in God.

Onze visie op het geloof is verwoord in vr. 7 van de Catechismus:

Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waar houd, wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werk, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschoken is, alleen uit genade, omwille van de verdienste van Christus.

Ons geloof uit zich in het belijden van de kerk. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse kerk in Nederland. Deze kerk heeft zowel haar belijden als de vorm van organisatie uitgewerkt in de kerkorde. Binnen de breedte van de kerk heeft onze gemeente uitgesproken te willen staan op een exclusief gereformeerde grondslag. Op basis van de kerkorde is voor onze plaatselijke gemeente de organisatie verwoord in de zogenaamde Plaatselijke regeling.