Wat doet de diaconie

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de "dienst van de barmhartigheid" aan de gemeente en aan de wereld. De diaconale zorg richt zich in het bijzonder op zieken, bejaarden, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, op mensen die maatschappelijk in de problemen geraakt zijn (bijv. verslaafden) en op mensen die financiële problemen hebben.

Die zorg richt zich in eerste instantie op onze gemeenteleden, maar daarnaast ook op anderen in Nederland en elders in de wereld. Zo kan er gesproken worden van gemeentediaconaat, binnenlands diaconaat en werelddiaconaat.

De diakenen hebben ook als opdracht om de gemeente(-leden) op te roepen tot onderling dienstbetoon. Die oproep vindt plaats omdat onze Heere Jezus Christus ons voorgegaan is in het dienen. De geschiedenis van de voetwassing uit Johannes 13 leert ons dat duidelijk.

In onze gemeente zijn 6 diakenen werkzaam. Zie hieronder voor hun namen en contactgegevens.

De financiële middelen die nodig zijn om het diaconale werk te verrichten, worden opgebracht vanuit collecten en het bezit van de diaconie. De diaconie heeft een bankrekening bij de Rabobank: NL28 RABO 0355 1350 78

Wie zijn de diakenen?

Diaken (voorzitter)
W.A. (Wim) Thomassen
Marktstraat 57
3926 JP Scherpenzeel
tel. 033-277 39 40
wthomassen@hervormdscherpenzeel.nl
Diaken
A. (Albert) Schimmel
Spoorlaan 1
3959 BG Overberg
tel. 0343-46 11 48
aschimmel@hervormdscherpenzeel.nl
Jeugddiaken:
W.J. (Wil) Klomp
De Eng 7
3925LT SCHERPENZEEL GLD
06-21575452
wklomp@hervormdscherpenzeel.nl
Diaken (secretaris)
P. (Peter) Hamelink
Eekhoornnest 39
3925 VS Scherpenzeel
tel. 033-277 23 88
diaconie@hervormdscherpenzeel.nl
Diaken (penningmeester)
A. (Bart) Methorst
Renes 133
3925 JW Scherpenzeel
tel. 06-20 63 47 87
bmethorst@hervormdscherpenzeel.nl
Diaken
G.J. (Bert) van de Vliert
Gelderse Roos 28
3925 SL Scherpenzeel
tel. 033 286 2563
bvandevliert@hervormdscherpenzeel.nl

Zie ook: