Huisbezoek

De wijken Noord en Zuid zijn verdeeld in meerdere secties. Iedere wijk heeft een eigen wijk-ouderling. Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle geregistreerde adressen eens in de twee jaar worden benaderd voor huisbezoek.

Voor een huisbezoek maakt de ouderling een afspraak. De bezoeken vinden voornamelijk plaats in de periode september tot mei. In de regel gaat de ouderling op bezoek met een vaste bezoekbroeder. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld. Indien gewenst kan, voor oudere kinderen, een apart huisbezoek worden afgesproken.

De ouderlingen leven graag mee in het wel en wee van elk gemeentelid en stellen het daarom op prijs wanneer zij op de hoogte worden bij ziekte, zorg of verdriet. Daarnaast willen zij zorg besteden en hun hulp bieden in de vragen van bekering en geloof.