Vacatures kerkenraad

26 april 2024

Alle (komende) vacatures in kerkenraad zijn vervuld en dat is héél bijzonder, iets om dankbaar voor te zijn. Ik kan me niet herinneren dat eerder vacatures in één ronde allemaal vervuld werden. Zo mogen we opmerken dat God zorgt voor Zijn kerk.

De afgelopen periode zijn 5 nieuwe kerkenraadsleden benoemd en gekozen. Ik noem ze nog even:

  • Peter Overvest, jeugdouderling
  • Aart van de Peut, wijkouderling
  • Jorrit Steenbeek, wijkouderling
  • Henk Kroneman, diaken
  • Roelof van Bennekom, ouderling-kerkrentmeester

Het is de bedoeling dat zij op 7 juli in het ambt bevestigd worden. Na de zomervakantie zullen zij het ambtelijk werk daadwerkelijk oppakken.

Diaken-rentmeester
Al eerder meldde ik dat het college van diakenen gekozen heeft voor verkleining van het aantal ambtsdragers. Dat betekent dat br. Bart Methorst vanaf komende zomer de 'overstap' maakt van diaken in de kerkenraad naar 'diaken-rentmeester' waarbij hij dezelfde taken doet voor het college van diakenen, maar niet meer als kerkenraadslid.


Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht