Nieuws

Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten van de afgelopen tijd.
Nieuws vanuit onze gemeente wordt ook gepubliceerd in het kerkblad "De vijf gemeenten", dat samen met de Hervormde gemeenten van Renswoude, Ederveen, Lunteren en Woudenberg wordt uitgegeven.

Hemelvaart - liturgisch bloemstuk - 26 mei 2022
Christus ging ons voor naar de hemel. De spiraal wijst daarnaartoe. De witte roos laat het volmaakte, zuivere werk van Christus zien.† Klimop symboliseert trouw: de Heere Jezus was trouw tot het einde. Hij vraagt ons om hem trouw te zijn e... Lees verder >>>

Vergadering kerkenraad - 20 mei 2022
Op maandag 9 mei vergaderde de kerkenraad. In het vorige kerkblad heb ik een paar belangrijke bespreekpunten al benoemd. Elders al een stukje over het afscheidscadeau voor ds. Van Goch en de afscheidsavond op 10 juni. Ondertussen zijn we ook bezi... Lees verder >>>

Weer collecteren in de kerk - 20 mei 2022
Nu alle coronamaatre­gelen vooralsnog achter ons liggen, heeft de kerkenraad nagedacht over de volgende vragen: Moet het collecteren weer een plek krijgen in de eredienst? De kerkenraad is van mening dat het collecteren ('de die... Lees verder >>>

Afscheids­cadeau ds. Van Goch - 8 mei 2022
Op vrijdag 10 juni staat de informele afscheidsavond gepland voor ds. Van Goch. Als gemeente willen wij hem en zijn vrouw een cadeau aanbieden op deze avond en wij vragen u om een financiŽle bijdrage hiervoor. Dit kan door een bedrag over te make... Lees verder >>>

Opbrengsten - 6 mei 2022
Rommelmarkt, ontvangen Ä 4.200,00 over periode 1-2 tot en met 31-3. Verjaardagsfonds, ontvangen Ä 1.013,90 over periode 1-1 tot en met 31-3. Oud papier, ontvangen Ä 9.980,20 over periode 1-7-2021 tot en met 31-12-2021. We zijn dankbaar voor de gro... Lees verder >>>

Kan ik er wat aan doen? - 6 mei 2022
Over vrijheid en verantwoorde­lijkheid In een grijs verleden was er een filmpje van Postbus 51, het officiŽle informatie­kanaal van de overheid. Het was een filmpje over brandpreventie. De slogan luidde: "Kan ik er wat aan doen?&q... Lees verder >>>

1 mei 2022 - Kerkboekje voor kinderen

1 mei 2022 - Uitzending Kerkplein 191

15 april 2022 - Opening van het zomerwerk

15 april 2022 - Kerkbalans - slotbalans

8 april 2022 - Steun YfC Hongarije voor OekraÔne

1 april 2022 - De 3 zeven van Socrates

21 maart 2022 - Over de voorjaars­markt - Geef Hoop - Diaconale werkgroep

18 maart 2022 - Bidden voor Gerard en Janneke de Wit - Zendings- en evangelisatiecommissie

9 maart 2022 - Noodhulp OekraÔne

9 maart 2022 - Bloemstuk biddag: blijven bidden

4 maart 2022 - Bericht van de familie Reijnoudt - Zendings- en evangelisatiecommissie

20 februari 2022 - Iedereen is welkom

17 februari 2022 - Nieuw logo

17 februari 2022 - Inclusief

16 februari 2022 - Dienen als ambtsdrager

15 februari 2022 - Diaconaal Maatschappe­lijk Werk

15 februari 2022 - Bijbelstudie Geef Hoop - Diaconale werkgroep

14 februari 2022 - Digitale collecten

13 februari 2022 - Viering Heilig Avondmaal februari

4 februari 2022 - Oefenschool van het gebed

25 januari 2022 - Kinderbijbeluur

21 januari 2022 - Het begin van het einde

7 januari 2022 - GZB-dagboek Een handvol koren - Zendings- en evangelisatiecommissie

2 januari 2022 - Week van gebed