Aanpassing plaatselijke regeling

22 februari 2024

Zesjaarlijkse stemming
Op zondag 11 februari zijn er in het kader van de zesjaarlijkse stemming verkiezingen gehouden waarin de gemeente de gelegenheid kreeg om zich uit te spreken over het mandaat van de kerkenraad bij verkiezingen voor ambtsdragers. Een ruime meerderheid heeft aangegeven dat zij de voorkeur heeft om de huidige vorm van het verkiezen van ambtsdragers te continueren. Dit betekent dat in geval van verkiezingen (in de eerste verkiezingsronde) dubbeltallen worden opgesteld. Bij de verkiezingen voor 'ambten met bijzondere opdracht' worden broeders rechtstreeks benoemd.

Aantal diakenen
Op de kerkenraadsvergadering van maandag 29 januari is besloten om het aantal diakenen kleiner te maken: van 6 naar 5 diakenen. Dit betekent overigens niet dat er minder werk verzet zal worden. Het college van diakenen kiest voor een zelfde werkwijze als het college van kerkrentmeesters: naast broeders die als ambtsdrager het werk doen, zijn er ook broeders die taken van het college uitvoeren zonder dat ze ambtsdrager zijn.

Dit besluit van de kerkenraad heeft gevolgen voor onze Plaatselijke regeling, de toepassing van de Kerkorde op onze plaatselijke situatie. Een wijziging van de Plaatselijke regeling is pas geldig als we dit aan u als gemeente hebben voorgelegd. De gemeente heeft tot en met 16 februari gelegenheid gehad om te reageren. We hebben geen vragen of reacties hierop ontvangen. Dat betekent dat we op dit punt onze plaatselijke regeling hebben aangepast. U kunt de plaatselijke regeling vinden op deze website onder het kopje Gemeente.


Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht