Kerkzegel

Bij onderstaande tekst is gebruik gemaakt van het boek geschreven door van Henk van Woudenberg over "De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel".

Een kerkzegel was vanouds een "was- of lakzegel" op documenten met afdruk van het zegelstempel van de kerk, dat de kerknaam en-of andere specifieke kenmerken van de kerk vermeldt.
In 1988 werd ter gelegenheid van NCRV's Kerkepad een kerkzegel voor de grote kerk in Scherpenzeel ontworpen. Het is ontworpen door ds. Van Sliedregt en ds. Van de Kamp, beiden destijds predikant van de Hervormde gemeente Scherpenzeel, en getekend door Henk Westland.

kerkzegel Hervormde Gemeente Scherpenzeel

Tussen de woorden van het randschrift staan een lelie, een helm en een leeuw. De lelie komt voor in het wapen van de heren van Scherpenzeel, bekroond met een helm. Leeuwen zijn de "wapendragers", eertijdsgeplaatst op de graftombe van de familie Van Scherpenzeel. Tegenwoordig staan ze in de nissen in het koor van de kerk. De lelie doet denken aan de Bruidegom en Bruid in Hooglied 2: 1 en 2. De helm herinnert aan de helm der zaligheid, Efeze 6: 17.
De leeuw doet denken aan de leeuw uit Openbaring 5: 5: "En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken".
De afbeelding stelt Huize Scherpenzeel voor met de op de achtergrond de Grote Kerk. Vanouds bestonden er nauwe banden tussen deze twee gebouwen.
De tekst "Een vaste burcht is onze God" heeft betrekking op de band tussen de kerk en Huize Scherpenzeel, nu de band tussen de kerk en het gemeentehuis, gedachtig aan 1 TimotheŘs 2 : 1, 2. Hier staat: "Ik roep er dan vˇˇr alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid".
Psalm 46 dient daarbij als verkondiging: "De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting".