Hulp en advies

In het formulier waarmee wij als diakenen zijn bevestigd staat o.a. “Komt den bedrukten te hulp”. Het is daarom goed wanneer wij in onze gemeente bij een aantal zaken meedenken en adviseren, uiteraard alleen wanneer men hulp nodig heeft.

Dat kan zijn b.v. bij een scheiding. Er zijn dan altijd 2 partijen en hoe verdrietig het ook is, een aantal zaken moeten geregeld worden. Wij kunnen daar bij helpen vanuit onze professie.

Maar het kan ook zijn bij een verdeling van een erfenis. Laat daar een neutraal persoon naar kijken en gesprekspartner zijn bij advocaat of notaris. Wij hebben die contacten.

Er zijn ook ouderen bij ons in de gemeente, die alleen zijn en geen familie meer hebben waar contacten mee zijn. Wie vult al die formulieren in? Wie zorgt er voor mijn begrafenis bij mijn overlijden? Het kan ook zijn dat men bij een zakelijke kwestie eens van gedachten wil wisselen.

Als diakenen weten wij lang niet alles, maar kunnen wel de weg wijzen naar professionals, die het wel weten.

Beraadsgroep

De Beraadsgroep is een platform van vrijwilligersorganisaties en thuiszorgorganisaties waar wordt overlegd over de knelpunten in de zorg, de ontwikkelingen van zorgorganisaties en, indien nodig, de hulp voor individuele cases. Het doel van de Beraadsgroep is het optimaliseren van de zorg thuis door het versterken van de samenwerking tussen beroepsmatige en informele zorg. Het delen van informatie over de betrokken organisatie en ontwikkelingen in de zorg vormt hierbij een belangrijk onderdeel.

De leiding over de Beraadsgroep ligt bij het Steunpunt Scherpenzeel, als schakelfunctie tussen formele en informele zorg. Deelnemende organisaties zijn, naast de Gemeente Scherpenzeel (afdeling Samenleving) en Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Scherpenzeel, de thuiszorgorganisaties die aan een groot aantal inwoners in Scherpenzeel zorg aanbieden: Icare, Vitras, Curadomi en Buurtzorg en de vrijwilligersorganisaties die te maken hebben met de zorg en het welzijn van de inwoners in Scherpenzeel: Rode Kruis, NPV, Huis in de Wei, SWO, de Zonnebloem en diaconie├źn. Ook de diaconie van de Hervormde gemeente neemt hieraan deel. Als u knelpunten ervaart over de (thuis)zorg die u ontvangt, dan kunt u contact opnemen met de klantmanagers bij de gemeente (tel. 033 2772324 of klantmanagers@scherpenzeel.nl). Mocht u daar geen gehoor vinden dan kunt u contact opnemen met diaken C.H. van Dijk, tel. 033-2774255.

Hulpverlenende instanties

PDC De Herberg

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.
De stichting biedt:

- Een christelijke leefgemeenschap.
- Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders.
- Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte.
- Advies m.b.t. nazorg.
- Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente.

www.pdcdeherberg.nl

Eleos

Eleos is een landelijke instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een psychiatrische aandoening of beperking of een ernstig psychosociaal probleem, die willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. Aanmeldingen via 033-4571717

www.eleos.nl

Stichting Philadelphia Zorg

Philadelphia is een landelijke zorginstelling die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen. Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen.

www.philadelphia.nl

Op weg met de ander

Op weg met de ander is een landelijke vereniging van en voor mensen met een handicap. Plaatselijke werkgroepen hebben o.a. tot doel de christelijke gemeente te attenderen op de plaats die mensen met een handicap in haar midden mogen en behoren in te nemen en mogelijkheden te bieden voor onderling contact en ontmoeting van gehandicapten en hun familieleden.

www.opwegmetdeander.nl

Nederlandse Patiënten Vereniging
Een stap dichter bij hulp...
Onze vrijwilligers zijn er om uw hulpvraag te beantwoorden.

Waar kunt u dan aan denken?
- bezoeken, spelletje doen om eenzaamheid te verminderen
- begeleiden bij wandelen
- boodschappen doen, met u of voor u
- vervoer naar huisarts, ziekenhuis, kapper, tandarts, familie, tuincentrum, winkel, etc.
- begeleiden bij bezoek aan huisarts, ziekenhuis, tandarts, fysiotherapeut, psycholoog etc.
- ondersteunen van mantelzorger, door oppassen bij zieke, dementerende, gehandicapte of iets samen ondernemen.

De NPV thuishulp vrijwilligers bieden praktische hulp. Hulp nodig? Neem gerust contact op met onze coördinator, 06-26527318 of thuishulp-scherpenzeel@afdeling-npvzorg.nl

Wilt u vrijwilliger worden? Van harte welkom!

Contactpersoon:
J. van de Peut-van Ekris
Eikenlaan 91
3925 VH Scherpenzeel

www.npvzorg.nl