Kerkblad De Vijf Gemeenten

Het kerkblad verschijnt één keer in de 14 dagen op vrijdag en wordt uitgegeven door de kerkrentmeesters van de gemeenten Scherpenzeel, Renswoude, Ederveen, Lunteren en Woudenberg. Het blad bevat alle relevante actuele informatie over onze gemeente en is daarom onmisbaar voor elk meelevend gemeentelid dat op de hoogte wil blijven van feiten en gebeurtenissen in de gemeente. De abonnementsprijs is € 22,50 per jaar (onder voorbehoud van prijswijziging).

Lees ook: Kerkblad 5 gemeenten 80 jaar

Abonnementen en mutaties kunt u doorgeven aan:
Mw. A. van den Brink - van den Berg
Waterschans 9
3905 XR Veenendaal
5gemeenten@solcon.nl

Advertenties kunnen worden opgegeven aan:
Drukkerij AMV
T.a.v. Theo van de Brink
Postbus 92
6740 AB Lunteren
Tel: 0318 484074
info@drukkerij-amv.nl 

Indien u een stukje wil laten opnemen in de kerkbode kunt u de kopy voor vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de verschijning doorsturen naar:
scherpenzeel@5 gemeenten.nl of (op papier) op Vierzinnen 15
De data van inleveren van kopij worden vermeld in de agenda van deze website.

Klachten over bezorging kunnen worden opgegeven bij:
VDB Pakket & Mail
Leesonhof 9
6744 AX Ederveen
Tel: 06 20 93 85 69
E-mail: vandenbrink@kpnmail.nl