Kerkblad 5 gemeenten 80 jaar

13 juli 2015

Het was 13 juli  80  jaar geleden dat het eerste nummer van ons kerkblad  verscheen onder de naam “KERKELIJK LEVEN “ Kerkbode voor Scherpenzeel en Renswoude onder redactie van de Scherpenzeelse predikant ds A.J. Westra Hoekzema en ds B van Ginkel, predikant van Renswoude.

Iedere veertien dagen zal het blad verschijnen en het kost 90 cent per half jaar, maar je moet je wel een heel jaar abonneren en vooruit betalen, voor het innen wordt per abonnement 1 cent in rekening gebracht.

Er waren gelijk 400 abonnees  en dat het blad in een behoefte voorzag, bleek wel uit het stijgen van het aantal abonnees.  De  redactie en de administratie deden de beide predikanten zelf.   
Het drukwerk werd verzorgd door drukkerij Stolp. Deze was gevestigd in wat  nu de fietsenwerkplaats  van Jac. de Boer is, grenzend aan het toenmalig Homoetsdijkje.

Op de voorpagina was er een meditatie en naast het kerkelijk gemeentenieuws was er ook een rubriek voor de jeugd met o.a. een puzzel. Ook bevatte het landelijk kerknieuws en beroepingswerk. Naast de nodige advertenties (om de kosten te drukken) diverse artikelen

Bij het ingaan van de 6e jaargang op 6 juli 1940 gaat ook Woudenberg van ons kerkblad gebruik maken.  Ederveen wordt eind 1942 een zelfstandige kerkelijke gemeente en ds Westra Hoekzema wordt er consulent. Zo wordt  ook het nieuws uit Ederveen in het kerkblad geplaatst. "In Lunteren wil de kerkenraad al enkele jaren een eigen kerkblad hebben,"  schrijven ds van Schuppen en ds Oorthuis in het blad van 15 januari 1944 , maar In verband met papierschaarste voegen zij zich ook bij de 4 gemeenten en gaan ook hun mededelingen met ons delen in het kerkblad.
Door de bezetter werd de naam KERKELIJK LEVEN  verboden en werd het blad MEEDEDELINGEN van genoemde 5 gemeenten genoemd. Na de oorlog was het lange tijd "Kerkbode"  en nu als kerkblad  "De 5 gemeenten". Ook Hoevelaken heeft enige tijd haar kerkelijk nieuws via dit blad laten verschijnen en wel van 11 januari 1947 t/m 17 februari 1951.

Jarenlang werd het kerkblad gedrukt door drukkerij Stolp, die in de jaren zestig verhuisde naar de Stationsweg (waar nu dokter Beunders woont). De heer Jansen (schoonzoon van de heer Stolp) verzorgde samen met Teus Koudijs het drukwerk.
Toen in 1977 de BDU te Barneveld het drukken overnam, is men opnieuw begonnen met het tellen van de jaargangen: 1 januari 1977 jaargang nr 1 i.p.v. jaargang  43

Veel predikanten hebben hun bijdragen geleverd, waardoor er veel van het wel en wee van de kerkelijke gemeenten aan het papier zijn toevertrouwd  en een schat aan plaatselijk kerkgeschiedenis is terug te vinden. Als archivarissen zijn we blij al deze jaargangen in ons bezit te hebben en hebben zo al menig predikant en anderen kunnen helpen met wat er door de jaren heen geschreven is.

Henk Beulenkamp & Jan Osnabrugge, archiefbeheerders Scherpenzeel


Terug naar het nieuwsoverzicht