Vergadering kerkenraad

7 februari 2020

Op maandag 3 februari vergaderde de kerkenraad. Ds. Van Goch opende de vergadering met een meditatie over de eerste verzen van Romeinen 5. Het is belangrijk om voorafgaand aan alle praktische zaken die besproken worden, ons eerst te richten op God en Zijn Woord.

Van de zakelijke agendapunten noem ik er enkele.

Een belangrijk bespreekpunt was de organisatie van de viering van het Heilig Avondmaal. Omdat de ruimte om de preekstoel door de verbouwing veranderd is, zal de viering anders verlopen. Hier wordt nog steeds over nagedacht. En de ervaring met de viering op zondag 16 februari zal daarna weer gebruikt worden om hier verder over na te denken.

Tijdens de kerkenraadsvergadering hebben we ook de adventsgezinsdienst van december 2019 besproken. In vervolg op een zeer positieve evaluatie heeft de kerkenraad besloten op een zelfde manier een adventsgezinsdienst te organiseren in 2020.

Plaatselijke regeling
De plaatselijke regeling is een officieel document waarin wij als hervormde gemeente beschrijven welke keuzes wij maken bij onderwerpen in de kerkorde waar elke gemeente eigen invulling aan moet geven.

Op de kerkenraadsvergadering van 3 februari heeft de kerkenraad een nieuwe versie van onze plaatselijke regeling vastgesteld. Inhoudelijk is er vrijwel niets gewijzigd. De indeling is alleen aangepast aan de kerkorde zoals deze sinds een enkel jaar van kracht is.

Natuurlijk heeft ieder gemeentelid de mogelijkheid hier iets van te vinden. Als je meer wilt weten, neem dan contact met mij op.


Dit is een nieuwsbericht van de kerkenraad

Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht