Vergadering kerkenraad

15 oktober 2021

Op 11 oktober vergaderde de kerkenraad. Als opening dachten we na over enkele gedeelten uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe waarin we niet alleen over het evangelie hoorden, maar ook Paulus als persoon leerden kennen: een zwakke man vol van de allesovertreffende kracht van God. De vraag komt dan op: welke ruimte is er voor vragen? Durven we ook iets van onze eigen kwetsbaarheid te laten zien?

Tijdens deze vergadering spraken we met elkaar al over het komende kerstfeest en hoe we ons kinderkoor een plek kunnen geven in één van de vieringen.

Daarnaast spraken we met elkaar verder over alle dingen die geregeld moeten worden rond de komende vacatures in de kerkenraad. Al eerder is besloten om de kerkenraadsverkiezingen in 2022 niet meer op een woensdag te houden, maar te combineren met het samengekomen van de gemeente op zondag. Wij denken dat hierdoor de betrokkenheid van de gemeente bij de kerkenraadsverkiezingen groter zal zijn. Details hierover zullen rond de jaarwisseling verder ingevuld worden.

Ook de nieuwe kerk-app kwam ter tafel. Hoe coördineren we alle informatie die vanuit de diverse kanten bij elkaar komt? Een belangrijk aspect daarvan is de privacy - we bespraken de privacyverklaring die elke kerkelijke gemeente moet hebben op grond van de AVG. Een belangrijke conclusie is dat we in de kerk-app meer kunnen delen dan bijvoorbeeld op de website. En als je nu geen smartphone hebt?

Tot slot meld ik dat we zoals altijd ook geïnformeerd werden over allerlei activiteiten die in onze gemeente georganiseerd worden.


Dit is een nieuwsbericht van de kerkenraad

Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht