Vergadering kerkenraad

20 mei 2022

Op maandag 9 mei vergaderde de kerkenraad. In het vorige kerkblad heb ik een paar belangrijke bespreekpunten al benoemd.

Elders al een stukje over het afscheidscadeau voor ds. Van Goch en de afscheidsavond op 10 juni. Ondertussen zijn we ook bezig geweest met zijn opvolging: we hebben nagedacht over een profielschets van onze gemeente en de predikantplaats die vacant wordt. Ook zijn we druk met alle formele dingen zoals het aanvragen van toestemming bij de landelijke kerk om te mogen gaan beroepen.

Ook is namens de Kerkrentmeesters een nieuwsbericht gepubliceerd over het collecteren in de dienst.
Ik wil hier benoemen wat zondag 15 mei ook in de erediensten is genoemd over de vacatures in de kerkenraad. Het is niet gelukt om dubbeltallen op te stellen voor de nog openstaande 4 vacatures: we konden niet komen tot 8 namen van broeders die aan de gemeente zouden moeten worden voorgesteld bij de kerkenraadsverkiezing. Dit is een pijnpunt voor ons als kerkenraad... Allerlei vragen komen daarbij samen: waarom willen broeders niet op dubbeltal? waarom zijn er zoveel bezwaren om wijkouderling te worden?
Uiteindelijk heeft de kerkenraad besloten om tot benoeming over te gaan; dat is niet zoals we volgens de regels zouden moeten doen, maar we zien op dit moment geen andere mogelijkheid...
Gemeenteleden die hier vragen of opmerkingen over hebben, kunnen dit tot en met vrijdag 20 mei aan mij doorgeven om hierover in gesprek te gaan!


Dit is een nieuwsbericht van de kerkenraad

Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht