Vergaderingen kerkenraad

4 februari 2021

4 januari
Op maandag 4 januari vergaderde de kerkenraad online. Zo langzamerhand raken we er wel een beetje aan gewend, maar ideaal is het zeker niet. We zien ernaar uit om weer fysiek in Philalethes onze kerkenraadsverga­deringen te kunnen houden!

Op deze eerste vergadering van het jaar is naar kerkordelijke verplichting het moderamen gekozen. Zoals je begrijpt: ik ben ook in 2021 de scriba. Br. Sion Blokland hoopt dit jaar de voorzittershamer weer te hanteren. Onze predikanten hebben - zoals de traditie is - gewisseld: ds. Van Goch is dit jaar voorzitter van het consistorie en ds. Bergshoeff is tweede voorzitter van de kerkenraad. De afvaardiging van de kerkrentmeesters en de diaconie in het moderamen is niet veranderd: resp. br. Wout van de Kleut en Bert van de Vliert.

1 februari
Op maandag 1 februari vergaderde de kerkenraad weer. We zijn dankbaar dat we de mogelijkheden hebben om online te vergaderen, maar we zijn ook eerlijk: leuk is anders....
We hebben ons onder leiding van ds. Bergshoeff gebogen over psalm 63. David vond God in de woestijn. "Uw goedertierenheid is beter dan het leven." Wat betekent dat voor ons?
Tijdens de vergadering waren vertegenwoordigers van de commissie kinderbijbeluur aanwezig. Zij vertelden over dit mooie werk in onze gemeente. Wij zijn dankbaar voor hun inzet voor onze kinderen speciaal het achterliggende jaar.
In deze kerkenraadsvergadering hebben we verder allerlei praktische punten uit de gemeente besproken. Het is goed en belangrijk om zo het belang van onze gemeente te zoeken.

Op beide kerkenraadsvergaderingen hebben we ook aandacht gegeven aan mogelijkheden om in deze coronatijd als gemeente contact met elkaar te houden. IdeeŽn daarover zijn altijd het bespreken waard!


Dit is een nieuwsbericht van de kerkenraad

Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht