Vergadering kerkenraad

23 juni 2023

Op 12 juni vergaderde de kerkenraad. Omdat onze beide predikanten met vakantie waren, leidde de voorzitter, Hans Gerritsen de bezinning over het eerste gedeelte van Filipenzen 4. We spraken met elkaar door over de kernvraag of onze verwachtingen niet vaak gebaseerd zijn op onze eigen wensen. In Psalm 37 staat niet: "Als Hij geeft wat ons hart verlangt, dan scheppen we vreugde in de Heere." Het staat er andersom: "Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt."

In deze vergadering hadden we een ontmoeting met een afvaardiging van de vakantiebijbelweekcommissie. Het is fijn om van deze commissie te horen dat de voorbereidingen voor de VBW in volle gang zijn! Ook waren we blij te vernemen dat ook andere kerken in Scherpenzeel actief bijdragen aan deze bijzondere activiteit: al tientallen jaren organiseren we in de eerste week van de zomervakantie de vakantiebijbelweek en met deze nieuwe ontwikkeling merken we dat we als gezamenlijke kerken iets willen betekenen voor ons hele dorp.

Naast diverse kleinere agendapunten, zoals herziening van het beleidsplan en jaarrekening van de kerkrentmeesters over 2022, hebben we uitgebreider gesproken over het komende vertrek van ds. Bergshoeff. Al eerder is bekendgemaakt dat de afscheidsdienst op zondagmiddag 20 augustus zal zijn. Nu is ook de datum voor de afscheidsavond vastgesteld: vrijdagavond 18 augustus. Nog voor de zomervakantie zullen we diverse acties hiervoor starten.

De achterliggende weken is ook de beroepingscommissie benoemd: naast 4 kerkenraadsleden maken 3 gemeenteleden deel uit van deze commissie. De periode tot het afscheid van ds. Bergshoeff gaan zij zich oriŽnteren op de beroepbare predikanten waarvan namen zijn ingediend door gemeenteleden. Wij vragen uw gebed voor deze commissie, zodat zij geleid zullen worden door de Heilige Geest.


Dit is een nieuwsbericht van de kerkenraad

Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht