Bidden voor Gerard en Janneke de Wit

22 maart 2023

Hieronder de gebedspunten van de familie de Wit.

Wilt u/ wil jij God danken voor:

  • Een goed verlof. Gerard mocht onze ondersteunende gemeenten in februari bezoeken en dat was mooi en bemoedigend. Fijn dat zoveel mensen voor ons bidden en meeleven!
  • De ontmoeting in januari tussen GZB, ECM en de FeGN (Freie evangelische Gemeinden NordDeutschland). Er is gesproken over de goede samenwerking tot nu toe en hoe we ook verder kunnen samenwerken. Daarbij is ook gekeken naar toekomstige kerkplantingen in Mecklenburg-Vorpommern.
  • Het gebouw, waarvan we nu bijna de sleutel hebben. Er moeten nog de laatste dingen besproken worden in het koopcontract en dan gaat het gebeuren! We zijn God heel dankbaar dat het nu zover lijkt te zijn en zien uit naar de komende tijd.

Wilt u/ wil jij God bidden voor:

  • Ons team. We groeien langzaam naar elkaar toe, maar op veel gebieden moeten we elkaar echt nog leren kennen. Bid dat we in eenheid Jezus' liefde en vreugde mogen uitstralen.
  • Het paasontbijt dat we voor de tweede keer op paasmaandag hopen te organiseren. Bid dat er mensen komen, voor een goede en gezellige tijd samen en voor openheid voor de paasboodschap.
  • Een kerkdienst die we op zondag 26 maart gezamenlijk met een ander project van ECM in Schwerin vieren. Een paar mensen uit Lankow hebben aangegeven mee te willen gaan. De meesten van hen nog nooit in een kerkdienst zijn geweest. Bid dat Gods Geest verder in hen werkt en ze geraakt worden door Jezus.
  • De komende tijd. Er gaat veel op ons afkomen als we de sleutel van ons gebouw hebben. Bid om het maken van goede keuzes en dat we de rust mogen bewaren, zodat we onze ogen op Hem gericht kunnen houden.

Bedankt voor uw/jouw gebed! Hartelijke groeten, Gerard, Janneke, Lisa, Aron, Lars en Lotte de Wit


Zie ook: Zendings- en evangelisatiecommissie

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht