Catechese en belijdenis-doen

1 september 2023

Afgelopen week mochten de kinderen van de basisschool in de kerk samenkomen om de Heere om Zijn zegen te bidden voor het nieuwe schooljaar. Schitterend om te zien hoe er geluisterd werd naar de Bijbelse geschiedenis en hoe er gezongen werd. "Heer, leer mij Uw waarheid kennen en Uw onderwijs verstaan" n.a.v. Psalm 25. Dit gaat natuurlijk niet alleen over het leren op school maar ook in het gezin, in de kerk en op de catechese.

26 september starten de catechisaties weer en alle kinderen / jongeren worden er persoonlijk voor uitgenodigd.

Maar waarom zou je dat doen? Wat is de bedoeling van al dat geloofsleren in gezin, school en kerk?

"Altijd blijf ik U verwachten" zo zongen de kinderen het in de kerk. 't Gaat om vertrouwen, om geloof in God, in Jezus Christus Zijn Zoon. 't Gaat op de leerschool van de Heilige Geest om groei in de relatie met de levende God. Wil jij de Heere Jezus navolgen? Wilt u de Naam van uw Heiland leren belijden? Iedereen, jong en ouder, is welkom.

Ook de voorbereiding op het doen van belijdenis vindt plaats in een catechese-groep. Voor iedereen die daar over nadenkt en daarin onderweg wil gaan is er bij deze ook een hartelijke aansporing om te komen. Wil je er met mij over van gedachten wisselen dan ben je hartelijk welkom.


Meer informatie:
ds. M.C. Stehouwer
033 - 2000633
MStehouwer@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht