Kerkbalans 2023

6 januari 2023

Het jaar 2022 is geschiedenis. De 'coronazorgen' namen af, andere zorgen namen toe. Wie denkt hierbij niet aan het oorlogsgeweld en de kosten van levensonderhoud in de breedste zin van het woord? Je zult bijv. boer zijn en dat ook willen blijven....

En terwijl dit ons dagelijks leven bepaalt, is er de Actie Kerkbalans.

Het thema is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' en zal worden gehouden van 14 januari tot en met 28 januari 2023.

De wijze waarop de Actie Kerkbalans 2023 zal gaan plaatsvinden willen we graag met jullie delen.

  • Elk adres ontvangt in de week van 16 januari de flyer kerkbalans 2023 in de brievenbus. Deze flyer wordt niet overhandigd.
  • De jaargids 2023, evenals afgelopen jaar, volgt in september.
  • Indien wij toestemming hebben om uw/jouw e-mailadres te gebruiken dan zal verdere informatie over de toezegging 'kerkelijke bijdrage 2023' via de e-mail worden gedeeld. Ons verzoek is om de aanwijzingen in de desbetreffende e-mail op te volgen. De mogelijkheden van de kerkapp zullen eveneens worden benut.
  • Indien wij geen e-mailadres van u/jou hebben of niet mogen gebruiken voor dit doel, dan wordt een enveloppe met de benodigde informatie om de toezegging 'kerkelijke bijdrage 2023' te regelen aan u/jou overhandigd. Het 'toezeggingsformulier 'wordt later bij u opgehaald.

De niet sluitende begroting 2023 is opgenomen in de flyer kerkbalans 2023. Het is goed om onze zorgen te benoemen, onze ogen niet te sluiten voor de stille armoede, ook onder ons, echter wel met de wetenschap dat we nog veel hebben.

Laat een ieder naar vermogen bijdragen.

Als wij terugkijken op het afgelopen jaar, en als we dan denken aan de Actie Kerkbalans 2022 en de collecten, dan hebben wij het volste vertrouwen in het slagen van deze actie.
Wat zou het mooi zijn als we na afloop kunnen zeggen: er is royaal en wellicht boven vermogen toegezegd!

In naam van onze kerkelijke gemeente: bij voorbaat bedankt!


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
G. van de Geer
033-2773732
penningmeestercvk@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht