Week van Gebed: Heb God lief en je naaste als jezelf!

27 december 2023

Het is inmiddels een goed gebruik om het nieuwe jaar te beginnen met de Week van Gebed. Zeker in 2024 willen we die traditie niet doorbreken. Met het thema "Heb God lief en je naaste als jezelf!", willen we met elkaar stilstaan bij een heel bekend onderwerp.
Het is ontleend aan het verhaal over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).
Met dit verhaal vestigt Jezus de aandacht op de traditionele Joodse leefregels uit Deuteronomium 6 vers 5: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht' en die van Leviticus 19 vers18: 'Heb je naaste lief als jezelf.'
Jezus maakt geen onderscheid in afkomst en religie. Wanneer je naar je naaste omkijkt leert Jezus ons dat je naar Hem hebt omgekeken. Zo behoren we met elkaar om te gaan, van welke kerk of afkomst we ook zijn.

De Week van Gebed heeft in heel veel landen al een lange geschiedenis. Al meer dan 150 jaar komen christenen uit verschillende landen en kerken aan het begin van het nieuwe jaar samen om te bidden voor kerk en samenleving. Dat doen we ook in Scherpenzeel.
In de week van 21 t/m 28 januari 2024 komen we elke avond bij elkaar en staan we stil bij een onderwerp waar Gods buitengewone werk wordt belicht.
Lees meer over de Week van Gebed op www.weekvangebed.nl

Wij willen elkaar ontmoeten in Philalethes bij Grote Kerk aan het Kerkplein. Elke avond gaan we met elkaar in gebed en brengen daarmee de verbondenheid tussen christenen in de hele wereld tot uitdrukking. U bent van harte uitgenodigd:

  • Zondag 21 januari om 20.00 uur na de avonddienst.
  • Maandag t/m vrijdag 22 t/m 26 januari om 19.30 uur
  • Zaterdag 27 januari om 18.30 uur.
  • Zondag 28 januari om 20.00 uur na de avonddienst

Noteert u de data alvast in uw agenda?

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Het is daarom belangrijk om het nieuwe jaar met Hem te beginnen.


Meer informatie:
Gijsbert van Sijpveld
033-2774493
gg.vansijpveld@hetnet.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht