Week van Gebed: Doe goed en zoek het recht!

29 december 2022

Met dit thema beginnen we het nieuwe jaar tijdens de Week van Gebed. Traditiegetrouw is de Week van Gebed is vele jaren een van de eerste activiteiten waar we als gemeenteleden aan deelnemen. Het thema komt uit Jesaja 1 vers 17. Wat een prachtig thema om het nieuwe jaar te beginnen. Goed leren doen betekent dat we bereid moeten zijn om eerlijk naar onszelf te kijken: eenheid in plaats van verdeeldheid. Ook roept Jesaja op om onrechtvaardigheid en onderdrukking in de samenleving aan te pakken door recht te zoeken.

Samen willen we nadenken over systemen van onrecht en onderdrukking in onze wereld. Wat zegt God hierover en hoe kijken wij als christenen daarnaar? Tijdens de Week van Gebed willen we op verschillende manieren kijken naar herstel en verbinding.

De Week van Gebed heeft in heel veel landen al een lange geschiedenis. Al meer dan 150 jaar komen christenen uit verschillende landen en kerken aan het begin van het nieuwe jaar samen om te bidden voor kerk en samenleving. Dat doen we ook in Nederland in heel veel dorpen en steden. Dat is ook heel erg nodig!!!

In de week van 15 t/m 22 januari 2023 houden we ook in Scherpenzeel de Week van Gebed. Elke dag staan we stil bij een onderwerp waar Gods buitengewone werk wordt belicht.

Wij willen elkaar ontmoeten in Philalethes bij Grote Kerk aan het Kerkplein. Elke avond gaan we met elkaar in gebed en brengen daarmee de verbondenheid tussen christenen in de hele wereld tot uitdrukking. U bent van harte uitgenodigd:

Zondag 15 januari om 20.00 uur na de avonddienst.
Maandag t/m vrijdag 16 t/m 20 januari om 19.30 uur
Zaterdag 21 januari om 18.30 uur.
Zondag 22 januari om 20.00 uur na de avonddienst

Noteert u de data alvast in uw agenda?

Er is het afgelopen jaar veel gebeurt maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Het is daarom belangrijk om het nieuwe jaar met Hem te beginnen.

Graag begroet ik u en jou op een van de gebedsbijeenkomsten.


Meer informatie:
Gijsbert van Sijpveld
033-2774493
gg.vansijpveld@hetnet.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht