Kerkradio

20 oktober 2008

In één van de vorige kerkbodes hebben we u beloofd iets te vertellen van onze taken. Dat was toen de financiële kant.We willen u nu iets vertellen over de kerkradio.

We hebben ongeveer 125 kastjes uitstaan bij mensen die niet meer in de kerk kunnen komen. Daarnaast kan op iedere kamer in het “Huis in de Wei” meegeluisterd worden. Recent hebben we nog de mogelijkheid geschapen om ook in “St.Jozef” in Achterveld te kunnen meeluisteren, daar ook steeds meer mensen vanuit onze gemeente hier worden opgenomen.

De kerkradio is bedoeld voor gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen komen. Dat geldt ook voor hen, die tijdelijk niet kunnen komen. Dat kan zijn door ziekte, revalidatie of i.d. Daar de enige handeling is bij dit systeem de stekker in het stopcontact te steken is het gemakkelijk om dit tijdelijk te hebben. Omdat het systeem zo gemakkelijk is, schroom niet om te vragen, indien het nodig is. Dat kan zijn via uw predikant, ouderling of wijkdiaken. Op deze wijze kunt u de wekelijkse erediensten vanaf een afstand meemaken. Ook is er regelmatig een uitzending van geestelijke muziek, waarvoor u platen kunt aanvragen voor anderen.

Het systeem werkt via een antenne op de toren van onze kerk en heeft een reikwijdte van ongeveer 6 km rondom de kerk. De investering is betaald door de diaconie en bedroeg ruim € 37.000,-. Dit geld wordt op termijn terug ontvangen via de kosten van € 7,50 per maand, die we berekenen voor het gebruik. Ook wordt hiervan het onderhoud aan de kastjes en het systeem betaald. Het geld dat overblijft via de bijdrage of giften wordt gedeeld met de kerkrentmeesters.

Ook is er nog steeds de mogelijkheid om via een bandje de kerkdiensten van afgelopen week te beluisteren. Hr. Methorst bezorgt nog wekelijks een aantal bandjes in onze gemeente.

Heeft u vragen over de kerktelefoon of andere diaconale vragen, belt u rustig op. Als college van diakenen stellen wij dat zeer op prijs en geven u graag antwoord.

Zie ook:


Terug naar het nieuwsoverzicht