kerkorde

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden zich in de Protestantse Kerk in Nederland. Op die datum trad ook de nieuwe Kerkorde van de verenigde kerk in werking. Bij deze Kerkorde – zeg maar de ‘grondwet’ van de Protestantse Kerk in Nederland - horen nadere uitwerkingen, de Ordinanties en de Generale regelingen. 

Ondertussen is de kerkorde helemaal herzien. Op deze website bieden wij een link naar een pdf-bestand van de herziene kerkorde zoals deze beschikbaar is gesteld door het Landelijk Dienstencentrum.

Download: