Raam 3: Het Heilig Avondmaal

Terug naar het overzicht van de ramen

Matth. 26 : 26-28

Het Heilig Avondmaal is een maaltijd waarbij wij denken aan het bittere lijden en sterven van onze Heiland, Jezus Christus. Als het Lam van God stierf Hij voor onze zonden.
Zoals gemalen tarwekorrels tot meel worden en vele druiven die geperst worden tot wijn, zo is de gemeente door de liefde één lichaam, in woord en daad.

Mattheüs 26: 26-28
26. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan Zijn discipelen en zei: Neemt, eet, dit is mijn lichaam.

27. En Hij nam de beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei: Drinkt allen daaruit.

28. Want dit is het bloed van Mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden.