Raam 4: Pinksteren, woordverkondiging

Terug naar het overzicht van de ramen

Matth. 13 : 24 - 30; Hand. 2 : 2-3

Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest op alle volken. Het begin van de verkon­diging van het Koninkrijk van God over de gehele wereld. De Heilige Geest wordt gesymboliseerd door een duif. De verkondiging van het Evangelie door het zaaien van zaad. Tussen het koren groeit ook onkruid. Dat lijkt vaak sprekend op tarwe. Pas in de oogsttijd worden zij gescheiden. Het tarwe komt in de schuur en het onkruid wordt verbrand, het komt niet in de schuur. Zo is het ook met de mensen. Ieder die het Woord van God hoort en gelooft wordt in het eindgericht (de oogst) behouden, maar ieder die het Woord van God niet gelooft wordt in het eindgericht veroordeeld, niet behouden, maar buiten geworpen.

Bijbehorende teksten:
Handelingen 2: 2,3.
2. Ineens kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij zaten.

3. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen.

Matthéüs 13:24-30
24. Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zei: Het Koninkrijk van de hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker.

25. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg.

26. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn.

27. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tegen hem: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid?

28. Hij zei tegen hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tegen hem: Wilt u dan, dat wij het bij elkaar halen?

29. Hij zei: Nee, want bij het bij elkaar halen van het onkruid zou u tevens het koren kunnen uittrekken.

30. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bij elkaar en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bij elkaar in mijn schuur.