Gemeentereis naar RoemeniŽ

13 mei 2016

Dinsdag 19 april verzamelen we om 12.00 uur in Philalethes om Gods zegen te vragen voor onze reis naar RoemeniŽ. We vertrekken met 26 personen voor een week naar Satu Mare, sommigen van ons zijn er al vaker geweest, voor anderen is het de eerste keer.

Vanuit Eindhoven vliegen we met een toestel van Wizz Air naar Debrecen in Hongarije, waar ds. Ferenc Bogya en presbyter SŠndor Hajdķ op ons staan te wachten. Na een stevige omhelzing worden we naar Satu Mare gebracht, waar het al donker als we aankomen.

Op woensdag- donderdag en vrijdagmorgen verzamelen we in het Hervormd Diaconaal Centrum en daarvandaan gaan we in groepen bezoekjes afleggen. In sommige gezinnen kunnen we samen uit de Bijbel lezen en met en voor elkaar bidden.

Acht personen mogen mee de warme maaltijden rondbrengen. Dat is wel een heel emotionele ervaring. We kunnen met eigen ogen zien hoe welkom en nodig dit (nog steeds) is. Bij het eerste adres treffen we een moeder aan die al 45 jaar voor haar gehandicapte, spastische zoon Alexander zorgt. Hij ligt altijd op bed, is geheel vergroeid, kan niet praten maar laat merken dat hij wel graag wil dat we hem een hand geven. Op een ander adres is een ouder echtpaar. Ze zijn beiden in de 90 en al 70 jaar met elkaar getrouwd. Door de taal barriŤre kunnen we niet met elkaar communiceren maar zingen hen psalm 134:3 toe. Ontroerend om te zien dat ze de melodie van deze psalm en in hun taal de woorden ook herkennen! Bij een volgende stop woont een oude mevrouw in een soort werkplaats van haar overleden man te midden van allerlei schroefjes en gereedschap. We komen bij een oude meneer die nog erg verdrietig is omdat zijn vrouw eerder in april overleden is. Bij weer een ander adres geven we (op onze manier) complimenten over allerlei handwerk aan de muur. Allen die we bezoeken, laten merken hoe dankbaar ze zijn voor de maaltijd en het bezoek namens de kerkelijke gemeente. Soms vragen ze de bezorger van de maaltijd ook om een klein klusje te doen. We zijn allen ontroerd en aangeslagen door de omstandigheden waarin deze mensen verblijven maar ook dankbaar dat we als commissie en gemeente van Scherpenzeel op deze manier iets voor hen mogen betekenen.

Woensdagmiddag om vijf uur begint de conferentie. Ds. Bergshoeff heeft als thema gekozen: ‘Omzien naar elkaar, doel en betekenis’.
Het gaat om de Bijbelse basis: waarom zijn we geroepen om te zien naar elkaar. En de vragen: wie zijn de vermoeiden en verstrooiden in onze tijd, waar besteedt u de meeste aandacht aan en is dat veranderd in de afgelopen periode.

Donderdagmiddag is het thema: ‘Omzien naar elkaar in de praktijk’, met als voorbeeld het verhaal van de weduwe te Sarfat.

Vrijdagmiddag heeft Dianne Gerritsen de leiding, zij houdt een presentatie over ‘Genoeg om te delen’.

Na deze presentatie gaan we in groepen en praten over welke moeilijke situaties we tegenkomen om ons heen, wat zien we en wat doen we ermee als kerk/samenleving en wat kunnen we van elkaar leren.

Zaterdag staat een bezoek aan Borla op het programma. Eerst gaan we naar het kindertehuis in Zal?u waar ook de jeugd van het Knipperlicht is geweest, daarna bezoeken we in Borla de kerk en het gebouw naast de pastorie en maken we een wandeling in de omgeving. Later eten we gezamenlijk met de presbyters van Borla en Ella in het Kultuurhuis van Borla.

Zondag staat in het teken van de officiŽle opening van het Diaconaal Centrum. De preek is uit Openbaring 12. Na de ochtenddienst, waarin veel gasten aanwezig zijn, gaan we in een lange stoet vanuit de kerk al psalmzingend naar het Diaconaal Centrum en daar wordt het gebouw officieel geopend.

Heel mooi dat hier de ouderen naartoe kunnen komen om een maaltijd te gebruiken en met elkaar te zingen en aan Bijbelstudie te doen.

In de avonddienst preekt ds. Bergshoeff over Psalm 121: ‘De Heere helpt’. Hij doet dat in het Duits en ds. Bogya vertaalt het in het Hongaars.

Maandag gaan we samen met alle presbyters op pad om wat van de omgeving te zien. Het is een soort ‘kerkenpad’, oude houten kerken uit ca.1720, maar ook grote kathedralen.

Dinsdag vliegen we terug van Debrecen naar Eindhoven.

We kunnen dankbaar terugzien op een goede reis met veel fijne ontmoetingen.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht