IDH Schuldhulp

18 mei 2018

Begin 2015 is de vereniging Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp (IDH) gestart door een aantal kerken waaronder onze gemeente. Inmiddels zijn er 11 deelnemende kerken vanuit Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. Onze visie is om onze medemensen op een laagdrempelige en vooral effectieve wijze te helpen bij het oplossen en voorkomen van schuldenproblematiek.

Op de algemene ledenvergadering in maart is het jaarverslag 2017 toegelicht en besproken. Ook hebben de co÷rdinatoren verteld over de wijze van hulpverlening bij IDH en ook over nieuwe ontwikkelingen en plannen.

Het derde operationele jaar van IDH stond in het teken van een wisselend beeld: eerst minder nieuwe hulpvragen, de laatste maanden juist weer veel meer maar bovenal toch goede hulp bieden voor iedereen die hierom vraagt.

Wellicht heeft de betere economie een positief effect maar we merken aan de hulpvragen dat velen niet van de toenemende welvaart profiteren. Het aantal erg complexe situaties nam toe en daardoor was ook vaak een intensievere hulpverlening nodig.

Het totaal aantal hulpvragen in 2017 was bijna gelijk aan 2016 (2017:46, 2016:51 en 2015:42 hulpvragen). Vergeleken met het landelijk beeld is het aantal hulpvragen erg hoog. In het eerste kwartaal van 2018 waren er al weer ruim 20 hulpverzoeken.

Het bestuur en vooral de co÷rdinatoren hebben het initiatief genomen om meer aan preventie en vroeg signalering te gaan doen. Ook extra aandacht voor jongeren met een (mogelijke) schuldenproblematiek is verder uitgewerkt en besproken met de drie burgerlijke gemeenten. Dit betekent tevens aanvullende cursussen, waar mogelijk een verdere professionalisering, aandacht voor elkaar en extra inzet van de maatjes en vooral de co÷rdinatoren. Dit alles in overleg met andere professionals en de gemeenten.

Dankzij financiŰle steun van de elf deelnemende diaconieŰn en vooral ook van de drie burgerlijke gemeenten ziet het financiŰle plaatje er gezond uit. Dit is ook zeker nodig om voldoende opleiding en training te kunnen geven aan de maatjes en co÷rdinatoren. Ook preventie, vroeg signalering, extra hulp voor jongeren en extra inzet co÷rdinatoren vraagt soms extra budget. De conclusie is dat deze vorm van schuldhulpverlening zeker nodig is en blijft: samen lukt het.

We voorzien in een duidelijke behoefte en dat lukt dankzij de geweldige inzet van de maatjes, de co÷rdinatoren en de goede en intensieve samenwerking met professionele organisaties op dit terrein en ook met de drie burgerlijke gemeenten. Meer informatie is te vinden op www.idhschuldhulp.nl

Wilt u gebruikmaken van onze hulpverlening dan kunt u bellen naar 06 30207868 of een mail sturen naar info@idhschuldhulp.nl

Spreekt ons werk u aan, wilt u meer informatie over het werk van de maatjes en de cursussen die wij hiervoor beschikbaar hebben? Bel of mail bovenstaand nummer / e-mail.

Verdere info ook bij diaken Bert van de Vliert, 033-2862563, e-mail: bertvandevliert@hervormdscherpenzeel.nl


Dit is een nieuwsbericht van Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening

Terug naar het nieuwsoverzicht