Bidden voor familie De Wit

27 augustus 2020

Wilt u/ wil jij God danken voor:

  • De kidsclub die Gerard en Janneke redelijk spontaan gestart zijn en nu 3x georganiseerd hebben. Tot nu toe komen er zo'n 10 kinderen, ook zijn er wat ouders bij. Dat is echt bijzonder! Ze zingen met elkaar, er wordt een Bijbelverhaal verteld met o.a. een viltbord en er wordt gespeeld en geknutseld. Bid tegelijk dat er nog meer kinderen bij komen.
  • De ontmoetingsmomenten met de buren 's middags met koffie. Ook het spelen met de buurtkinderen, bijv. in het opgezette zwembadje, levert veel lachende gezichten op, ook van oudere buren op het balkon.
  • De goede start voor onze Lisa, Aron en Lars op school in de Kindergarten. Met name Lisa geniet weer volop van haar schooldagen en het leren.

Wilt u/ wil jij God bidden voor:

  • Buren die nog moeten wennen aan meer leven in de buurt, door de activiteiten die we organiseren. Ze voelen zich soms gestoord in hun rust. Bid voor wijsheid hoe hiermee om te gaan, om ook hun vertrouwen te winnen en met hen goede contacten op te bouwen.
  • Nick, een buurjongen van 9 jaar. Hij heeft het niet makkelijk. Zijn ouders kijken niet veel naar hem om en hij is erg aanhankelijk aan mensen die hem wel aandacht geven. Bid dat hij Jezus' liefde en open armen mag ervaren. Bid dat Gerard en Janneke hem liefde mogen geven, maar ook een relatie met zijn ouders kunnen opbouwen.
  • Meer mensen die hier komen werken. Het werk wordt voor Gerard en Janneke drukker en extra handen van mensen die hier ook wonen en werken zou fijn zijn.

Zij wensen ons een goede start weer in het nieuwe school-/werk-/kerkjaar! Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars groeten ons hartelijk en danken u voor uw gebed.

Bedankt voor uw gebed!


Zie ook: Zendings- en evangelisatiecommissie

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht