Uit Schwerin

5 maart 2021

Hier een bericht uit Schwerin, uit de aandachtswijk Lankow. Al weer anderhalf jaar wonen we hier. En wat hebben we God veel aan het werk gezien in deze tijd. Gezamenlijke koffiemomenten buiten, met de buurtkinderen spelen, mensen die daardoor in contact kwamen met elkaar, langzaam het vertrouwen winnen van buren, in gesprek komen met instanties hoe samen te werken om Lankow nog mooier te maken, elke week een kidsclub organiseren. Maar bovenal de waardevolle momenten waarop we iets van God mochten delen. We waren echt onder de indruk hoe God werkte en ons daarbij wilde gebruiken.

Toen echter met name de tweede lockdown kwam werd het voor ons wel echt moeilijker. Mensen waren terneergeslagen, kwamen weinig uit hun woningen, het weer was grotendeels grijs en grauw, en de contacten leken weer te verdwijnen. Veel van wat we tot nu toe hadden opgebouwd leek soms bijna voor niets te zijn geweest. We waren zelf ook veel met ons eigen gezin bezig, omdat de kinderen ook thuis waren. Het voelde en voelt soms best wel leeg… wat kunnen we nu concreet doen als we geen mensen samen mogen brengen en mensen zich teugtrekken? In deze tijd hebben we echt weer op God moeten leren vertrouwen. Hij gebruikt ons, maar is niet van ons afhankelijk. Hij gaat door! Zo hebben we mogen leren dat juist het investeren in de paar contacten die bleven heel waardevol was. Dat deze relaties verdiept zijn en deze mensen God beter hebben leren kennen. Dat de kleine praatjes op straat met een eenzame buurman of -vrouw juist de lichtpuntjes voor deze mensen zijn. Ook kregen we tijd om verder in ons eigen gezin te investeren, maar ook om na te denken hoe we concreet verder gaan als we weer 'mogen'. God was en is erbij!

We hopen dat u en jij in de afgelopen tijd tussen moeilijke momenten ook mooie momenten hebt meegemaakt. Misschien heeft het u of jou wel bewust gemaakt van de nood van een buurvrouw of een vriend. Jezus ging naar mensen toe om ze te bemoedigen, aan te sporen en met ze op te trekken. Wij hebben ons dat ook telkens weer voorgenomen: kijk naar Jezus, Hij hield niet op te luisteren naar Zijn Vader en van daaruit te handelen, of het nu grote of kleine dingen waren die Hij moest doen. Laat dat ons gebed zijn: de wil van de Vader te mogen doen, in welke omstandigheden dan ook. Tot Zijn eer!

Ons werk kan niet gebeuren zonder uw, jouw en ons aanhoudend gebed. Dank u wel dat u ons daarmee ondersteunt! Mocht u financieel wat willen bijdragen bij de voorjaarscollecte zijn we u en jou daar ook erg dankbaar voor, aangezien dit ook nodig is. We zouden dit geld o.a. willen inzetten voor het organiseren van een wekelijks ontbijt: Treff+. Daarbij zijn mensen uit de buurt welkom om met elkaar te ontbijten, elkaar wat beter te leren kennen, maar ook te spreken over levensthema's, waarbij we ook willen kijken wat de Bijbel daarover zegt.

Gods zegen en nabijheid gewenst!

Gerard, Janneke, Lisa, Lars en Aron de Wit

Zie ook: Zendings- en evangelisatiecommissie

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht