MMpost 2019

10 januari 2020

Met enthousiasme gingen de sorteerders aan de slag en de bezorgers op pad. Bijna 700 poststukken gingen door hun handen. Het leverde, samen met de giften, het mooie bedrag op van 471. Weer een mooi bedrag voor de dames die naam gaven aan deze actie: Marja en Margreet en hun werk in Egypte.

Ondanks dat er de laatste jaren minder post aangeleverd, is het goed om met elkaar een bijdrage te leveren. Daarom een hartelijk dank u wel aan u die de post liet bezorgen via deze actie, aan alle mensen achter de brievenbussen en natuurlijk ook de sorteerders en bezorgers. Dank u wel voor het vertrouwen en de inzet.

We hopen dat de MMpost (Met Missiepost) ook in 2020 een vervolg krijgt. Let u in november op de berichten in de kerkbode.


Zie ook: Zendings- en evangelisatiecommissie

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht