Nieuws uit Egypte

8 maart 2019

Na de drukke decembermaand kregen Marja en Margreet, via Ministerie van kunst en cultuur, het verzoek om op de grootste boekenmarkt van het Midden-Oosten te staan. De non waar Marja en Margreet mee samenwerken is actief op Facebook en iemand van het ministerie had het werk van de projecten opgemerkt. Er was wel een voorwaarde aan verbonden: er mocht alleen ontwikkelingsmateriaal, zoals puzzels en spelletjes, verkocht worden. Dat betekende dat ze gezamenlijk, teachers en deelnemers, de schouders er onder hebben gezet. Er waren veel positieve en verrassende reacties. Het doel: laten zien dat gehandicapten mogelijkheden hebben, is geslaagd. Er is veel gekocht. Met dat geld konden er boeken gekocht worden: ontwikkelingsboeken voor de teachers en voorleesboekjes voor de kinderen. Al met al een opsteker.

Er was ook een tegenvaller: alles in Egypte is zoveel duurder geworden. Hierdoor voelde de bisschop zich genoodzaakt de bijdragen voor eten en slapen voor de deelnemers te verhogen. De gezinnen waar de kinderen uit komen, hebben dat geld veelal niet of niet over voor een gehandicapt kind. En zo kon het gebeuren dat er half januari maar 12 van 34 meiden aanwezig waren.

Gelukkig werd er vanuit de kerk meegedacht. De kerken uit de dorpen waar de deelnemers vandaan komen, werden gestimuleerd om een deel van het bedrag voor hun rekening te nemen. Verder heeft iedere gehandicapte recht op een kleine bijdrage van de overheid. Ouders kregen hulp om deze bijdrage aan te vragen. Eind januari waren de meeste meiden terug: op 8 meiden na. Ook hierin werd voorzien: een jongeman wilde op het project graag helpen. Hij dacht te kunnen helpen in de voedselvoorziening, maar de non heeft hem gevraagd of hij het missende bedrag voor 7 meiden op zich wilde nemen en dat doet hij nu iedere maand! Een jongeman die ziet dat de nood hoog is in Egypte. Hij wilde delen met hen die het minder hebben. Het 8e meisje komt uit een familie die het zelf kan betalen…

Sinds januari komen er regelmatig moeders met hun gehandicapte kind op school voor hulp. We starten daarom een nieuwe kinderklas. Er zijn nieuwe mensen bij de dag- en nachtopvang gekomen.

Overdag bezoeken zij de school van het project. Om u een beeld te geven: iedere dag worden er veertig mensen op het centrum geholpen.

Marja en Margreet laten weten dat het goed met hen gaat. Ze zijn blij dat de temperatuur weer wat stijgt, zodat het ook binnen niet meer zo koud is.

Mogen we u weer vragen hen te gedenken in uw gebeden?


Zie ook: Zendings- en evangelisatiecommissie

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht