Uitzending fam. De Wit

9 maart 2018

Zondag 28 januari hebben Gerard en Janneke de Wit zich in de ochtenddienst voorgesteld aan onze gemeente. Zoals u wellicht weet zullen zij met hun drie kinderen mede namens de GZB worden uitgezonden naar Schwerin, gelegen in het voormalige Oost-Duitsland. Geen eenvoudige taak, want het communisme heeft zijn sporen nagelaten. Er heerst een atheïstisch geestelijk klimaat. Heel veel mensen weten helemaal niets van het christelijk geloof omdat ze er ook niet mee opgevoed zijn. Onze hervormde gemeente is met een aantal andere Hervormde gemeenten betrokken bij de uitzending als deelgenoot. Dit houdt in dat we willen meeleven, meebidden en ook een financiële bijdrage willen leveren.

Zondag 18 februari vond in hun thuisgemeente in de prachtige Sint-Janskerk te Gouda de uitzendingsdienst plaats. Het thema van de dienst was 'Een open deur'. De schriftlezing was uit Johannes 10: 7-11. Jezus zegt: Ik ben de deur, als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Verder werd gelezen uit Kolossenzen 4: 2-6. Houd sterk aan in het gebed. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent. De preek van ds. G.C. Vreugdenhil stond vervolgens volledig in het teken van de uitzending van Gerard en Janneke. In Schwerin zullen Gerard en Janneke niet ontvangen worden door een welkomstcomité. Ze worden uitgezonden en niet uitgenodigd. Nodig is een geopende deur om binnen te komen. God opent deuren. Tegelijkertijd zijn er veel tegenstanders. De sleutel om de deur te openen is het gebed. Alles start bij het gebed. Geen zending zonder gebed.

Als gezondenen staan Gerard en Janneke in de frontlinie. Welke stappen gaan zij zetten in Schwerin? Bidden maakt je geloof scherp zodat helder wordt waar je binnen kan gaan. Fijngevoeligheid is geboden. En waakzaamheid. Wandel op een ontspannen wijze, maar met wijsheid. Probeer relaties op te bouwen. Neem tijd voor mensen in je omgeving en wees gevoelig voor wat er speelt. Probeer verder de tijd te benutten oftewel uit te buiten. Heel veel mensen zijn niet ontvankelijk voor het evangelie. Wees alert als iemand bereid is te luisteren. Hoe merk je het dan ? Dat merk je als mensen vragen gaan stellen. Een signaal dat God bezig is. Laat uw woord aangenaam zijn. Spreek woorden die niet snel bederven. Als je iets zegt, wees gunnend en liefdevol. Dit is allemaal niet eenvoudig.

Toch zijn er twee hele mooie beloften. De eerste belofte: God heeft een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. De tweede belofte: Wees niet bezorgd over hoe of wat je spreken moet. De Geest van de Vader zal door u spreken. Vertrouw er op dat God de woorden in de mond legt. Prachtige woorden voor Gerard en Janneke en hun gezin, maar ook voor onze gemeente die ook een zendingsopdracht heeft. Namens de vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeente en enkele andere instanties, zoals de GZB, werden Gerard en Janneke formeel uitgezonden, de handen opgelegd en gezegend.

Gerard vertelde in zijn dankwoord dat hij zich afgevraagd had op welke wijze hij nu het beste aan de slag kon gaan in Schwerin. Hij was tot de conclusie gekomen dat hij Jezus, de goede Herder, die borg staat voor Zijn schapen, als leidraad zou nemen voor zijn handelen en spreken.

Ik wil u namens onze Zendings- en Evangelisatiecommissie vragen om voor dit jonge gezin te bidden en een zegen te vragen over hun werk. Hetzelfde vraag ik voor het werk van Marja en Margreet in Egypte. Het zou fijn zijn als u regelmatig iets in de zendingsbussen van onze kerk wilt doen voor deze zendingswerkers.


Zie ook: Zendings- en evangelisatiecommissie

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht