Liturgie van de dienst op zondag 23 april 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 110, Mattheus 16:13-20

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Komende zondagmorgen gaan we weer verder met de serie 'het ABC van het christelijk geloof'. De laatste keer ging het over de vraag: wie is Jezus? We stonden toen vooral stil bij de betekenis van de naam Jezus, Zaligmaker. Nu kijken we naar Zijn ambtsnaam, Christus. Een belangrijke titel die Hij heeft ontvangen. We gaan in deze samenkomst na wat dit allemaal te zeggen heeft. En dan komt vanzelf ook de vraag aan bod waarom wij christenen genoemd worden.

 • Aanvangslied: Ps. 95:1
 • Votum en groet
 • Ps. 99:1, 2 en 3 (Weerklank)
 • Wet
 • Ps. 130:2
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Psalm 110, Mattheus 16:13-20
 • Ps. 40:3 en 4
 • Preek over Jezus de Christus
 • Lied 422
 • Gebed en voorbede
 • Lied 427
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten