Liturgie van de dienst op zondag 5 januari 2020 om 18:30 uur

Voorganger: Prop. A.C. Borsje, Ede

Lezing: Openbaring 3:14-22

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Intochtslied: Gezang 441: 1, 2 en 3
 • Stil gebed & Votum
 • Zingen: Psalm 95: 1† en 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 2: 6 en 7
 • Gebed
 • Schriftlezing: Openbaring 3:14-22
 • Dienst der offerande
 • Zingen: Psalm 29: 2 en 3 (Weerklank)
 • Prediking
 • Zingen: Psalm 107: 1 en 8
 • Dankgebed & voorbede
 • Zingen: Psalm 68: 16
 • Zegenbede

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten