Liturgie van de dienst op Eerste kerstdag 25 december 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Luk. 2. 1-7; Joh. 1, 1-14, tekst vers 14

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Met Kerst staan we stil bij de woorden uit Joh. 1 vers 14 ďEn het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheidĒ.

 • Lied 124
 • Psalm 98, 1 en 2
 • Psalm 108 1 en 2
 • Lied 128
 • Lied 125
 • Ere zij God

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten