Liturgie van de dienst op zondag 22 september 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. A. Bloemendal, Ederveen

Lezing: Exodus 15:22-27; 1 Korinthe 10:1-13; kerntekst: Ex.15:26b

in Achthoek, uitzending dienst via Radio Midland

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Ps.116:1,11
 • Ps.139:10,14
 • Ps.26:1
 • Ps.66:4,9
 • Lied 447:1,4
 • Lied 516:1,4

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten