Liturgie van de dienst op zondag 22 september 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. A. Bloemendal, Ederveen

Lezing: Exodus 15:22-27; 1 Korinthe 10:1-13; kerntekst: Ex.15:26b

in Achthoek, uitzending dienst via Radio Midland

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

  • Ps.116:1,11
  • Ps.139:10,14
  • Ps.26:1
  • Ps.66:4,9
  • Lied 447:1,4
  • Lied 516:1,4

Collecte

  • Overmaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
  • Door te klikken op deze link
  • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten