Ouderenkoor Matthanja

De betekenis van onze koornaam is: De gave des Heeren (1 Kronieken 25 : 4, 16)

Ons koor is ontstaan uit een bejaardenmiddag in het jaar 1965. De eerste dirigent van ons koor was, dhr. C. Buddingh, organist van de plaatselijke hervormde gemeente. Het ledental steeg onder zijn leiding. In 1979 nam Henny Pomp de leiding over. 23 jaren lang stond hij voor ons koor, en het groeide onder zijn hand uit tot ongeveer 80 leden. Dit ledenaantal wisselt bij ons ouderenkoor sterk i.v.m. ziektes en sterfgevallen.

Na Henny Pomp stond de heer Erkelens nog enige tijd voor ons koor. Vanaf 2004 tot eind 2007 heeft Bert Noteboom jr ons koor geleid. In 2008 leidde Harry Stijf het koor enkele maanden. Hij werd in november 2008 opgevolgd door Petry Esveldt.

Iedere dinsdagmiddag van 14.30-16.15 uur repeteert het koor "Matthanja" in "Philalethes". Dit koor telt ongeveer 40 leden. Een ieder die graag zingt en ouder is dan 50 jaar is van harte welkom.

Contact

Meer informatie:
Jannie van Dijk
Lindenlaan 58
Scherpenzeel
033-277 4397
ejvandijk@hetnet.nl

Voor al onze voornemens geldt: zo de Heere wil en wij leven.