Energietoeslag

12 december 2022

Als diaconie zijn we steeds bezig met het dienen van de gemeente. In deze tijden wordt dat steeds meer nodig. Veel mensen hebben moeite met het aangeven naar elkaar (of naar de diaconie), dat de lasten van onder andere de energierekeningen te zwaar worden.

Graag doen we een oproep aan iedereen die het kan missen, om bij te dragen aan de onkosten van elkaar. Dat kan door elkaar rechtstreeks te steunen. Ook zien we als diaconie op dit gebied al financiële donaties binnenkomen, onder vermelding van energie.

De gemeente Scherpenzeel doet haar best om Scherpenzelers te steunen. Het college van B&W heeft er voor gekozen om huishoudens met een inkomen tot 1,5 x het sociaal minimum te compenseren met een toeslag van €1.300,-. Voor meer informatie over de energietoeslag, verwijzen we u naar de website www.scherpenzeel.nl/energietoeslag. Het is nog tot en met 31 december 2022 mogelijk om de energietoeslag over dit jaar aan te vragen.

Voor iedereen die niet makkelijk met internet omgaat, is een formulier te vinden in de kerk onder de toren, maar ook in Philalethes. Op dat formulier kunt u snel zien of u voor de toeslag in aanmerking komt. Met behulp van dat formulier kun u ook gemakkelijker, eventueel samen met een vertrouwd iemand in uw omgeving, uw aanvraag invullen op de computer.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd één van onze diakenen aanschieten in het dorp of bij de kerk, of mailen/bellen.


Dit is een nieuwsbericht van de diaconie

Meer informatie:
Peter Hamelink
033-277 23 88
diaconie@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht