Liturgie van de dienst op zondag 15 mei 2022 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 2 Kronieken 30, 10-15a. Tekst 15a.

viering Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Deze zondag staat een viering van het Heilig Avondmaal op het rooster. Er zijn voor deze dienst(en) geen uitnodigingen verzonden; iedereen is welkom in deze dienst, ook gemeenteleden die het sacrament niet vieren.
In de dienst wordt de gemeente dit keer uitgenodigd om het brood en de wijn zelf voor in de kerk op te halen. Daarna zal op de eigen zitplaats gezamenlijke het sacrament gevierd worden.
Verdere aanwijzingen / instructies volgen in de dienst zelf. Wij verzoeken u deze zo goed mogelijk op te volgen.

De diensten die ik de komende weken mag verzorgen staan in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. Deze keer heb ik de teksten gekozen uit 2 Kronieken 30.

Tijdens de dienst van de viering luisteren we naar vers 15a "Toen slachtten zij het paaslam op de veertiende dag van de tweede maand".

We danken de Heere God dat Hij ons elke week uitnodigt om Hem te ontmoeten in de erediensten. In de diensten waar het sacrament bediend wordt, komt de HEERE nog indringender naar ons toe. Zijn hartelijk verlangen is dat we Zijn woord zullen geloven en met Hem zullen leven.

  • Psalm 43: 3
  • Psalm 73: 12 en 13
  • Psalm 48: 6
  • Psalm 27: 5 na preek 27: 7
  • Tijdens het gereedmaken van de viering Lied 338: 1, 4 en 5
  • Na viering Lied 334
  • Lied 448 (Schoollied)

Naar het overzicht van de kerkdiensten