Werkgroep Israël

De werkgroep IsraŽl heeft de roeping en opdracht om IsraŽl voortdurend onder de aandacht van onze gemeente te brengen. Zij bezint zich op allerlei onderwerpen die met IsraŽl te maken hebben. Dit vertaalt zich onder andere naar de volgende activiteiten voor onze gemeente:

  • Het plaatsen van artikelen op de website over IsraŽl.
  • Het verzorgen van presentaties op bijv. catechesaties, ouderenmiddagen en andere verenigingsactiviteiten.
  • Het onder de aandacht brengen van de jaarlijkse IsraŽlzondag.

Zie voor meer informatie: www.hervormdscherpenzeel.nl/israel/

Contact

Meer informatie:
S.A. Blokland
033-2772821
siblo@solcon.nl

Voor al onze voornemens geldt: zo de Heere wil en wij leven.