We moeten dankbaar zijn

14 november 2014

We hebben deze week de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid gehouden, een mooie traditie. Maar zoals bij elke traditie, is het belangrijk dat de betekenis verder reikt dan die ene dag. De Bijbel roept ons voortdurend op tot dankbaarheid. Zoals in Kol. 3: 15b “en wees dankbaar”. De schijnbare nonchalance waarmee Paulus het bijna als een ps-je toevoegt aan de oproep tot vrede die er aan vooraf gaat, maakt het niet minder belangrijk. In bijna elke brief van Paulus wordt het onderwerp genoemd.

Het is goed te bedenken dat niets vanzelfsprekend is; dat er, naast onze zorgen en problemen, ook altijd reden tot dankbaarheid is. Dat we, naast de eigen verantwoordelijkheid, Gods hulp nodig hebben. We mogen zelf zaaien, planten en oogsten, maar we zijn voor de opbrengst afhankelijk van de Schepper. Dat besef houdt ons nederig en dankbaar, en op die manier blijft ons geloof in balans. We mogen alle zegeningen, hoe onbenullig ze ook kunnen lijken, noemen. Doet u dat eens, tel ze één voor één. En deel er van uit, ook dat is een opdracht: lees 1 Tim. 6:17-19.

Als u hierover wilt doorpraten (misschien beleeft u het helemaal niet zo), of heeft u een ander onderwerp waar u wel eens over wilt praten, neem dan contact op met uw wijkpredikant, wijkouderling of de vertrouwenspersonen (vertrouwenspersonen@hervormdscherpenzeel.nl) van de gemeente.


Zie ook: Vertrouwenspersonen

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht