Nieuws uit Satu Mare en Borla

20 juni 2014

Satu Mare

Met Pinksteren hebben 22 jongens en 26 meisjes confirmatie gedaan. Het was een plechtig en indrukwekkend gebeuren, waarvan velen getuigen waren. Alle catechisanten hebben daarna een Bijbel meegekregen.

Katalin Budai is de leidster van de diaconale groep. Deze groep bestaat uit een aantal vrouwen die zorgdragen voor de zieken en ouderen van de gemeente. Door de financiële crisis zijn er veel zieken en ouderen die de medicijnen en andere hulp- of verbandmiddelen niet kunnen betalen. Deze groep vrouwen bezoeken deze mensen en helpen waar dat nodig is. Dit project wordt financieel gesteund door onze gemeente.

Van de kerkenraad hebben wij de vraag gekregen of we in 2015 weer een cursus kunnen organiseren voor de kerkenraadsleden. Zij willen graag met ons van gedachten wisselen over de pastorale zorg in de gemeente.

De commissie, die deze aanvraag als heel positief ervaart, zal nadenken hoe we dit vorm kunnen geven en hoopt een goede manier te vinden om hier in bij te dragen.

Borla

Op 2 juni hebben Ella en Alex uit Gods hand een dochter ontvangen. Ze noemen haar Rebeka.

Rebeka is het zusje van Benjamin. Ella is in het ziekenhuis bevallen door middel van een keizersnede. Met hen zijn we de Heere dankbaar dat alles goed is gegaan met moeder en kind. Hij heeft nieuw leven gegeven en het leven van moeder Ella gespaard.

Wilt u Ella en haar man een felicitatiekaart sturen, dan kan dat naar onderstaand adres:

Ella és Alex Kocsis-Király
str. Garii, nr. 3,
457330, Sarmáság, Salaj,
Romania


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht