Verslag uit Borla

24 januari 2014

Van zowel Ella als ds. Árpad Boros kregen we een verslag van de werkzaamheden van Ella over het afgelopen half jaar.

Ella schreef daarin: in de maand juni begon de zomervakantie, er waren geen bijbelclubs, geen fluitlessen en ook geen catechisatie. Deze tijd gebruikten we om samen met de jeugd de vakantiebijbelweek voor te bereiden. Deze week was van 19 t/m 26 augustus. Het was een goede week, samen met de kinderen en ook met veel jeugd. ’s Morgens kwamen de jongste kinderen van 3-11 jaar en ’s middags de ouderen van 12-14 jaar. Ze waren verdeeld in verschillende groepen en elke groep had twee of drie leiders van de jeugd. Aan het einde van de week, op zondagmiddag, lieten we aan de gemeente in de kerk zien wat we gedaan en geleerd hebben. Na de vakantiebijbelweek zijn we weer gestart met de clubs, de fluitlessen en de catechisaties. Ik behandelde in de bijbelclubs voor de jongeren de verhalen uit de bijbel en voor de oudere jeugd verschillende onderwerpen, zoals de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6: 10-19. De kinderen genoten van de onderwerpen en de bijbehorende opdrachten. Ook hebben we verschillende diensten voorbereid, over de Reformatie en de 1e adventszondag, de ontmoeting met de oude mensen en het kerstfeest. Tijdens deze diensten spelen altijd de kinderen van de fluitgroep en worden gedichten gedeclameerd.

Met de jeugd kwamen we wekelijks bij elkaar voor de bijbelstudie. We hebben eind juni een reisje gemaakt naar een stille plek om samen een boek te lezen, een nacht lang. We lazen een christelijke jeugdroman. We begonnen te lezen om 21.00 uur en gingen door tot 5.00 uur in de morgen. De jeugd genoot hiervan en ze hopen dat dit volgend jaar een vervolg krijgt. Ons volgende reisje was naar Targu-Mures, naar een andere jeugdgroep. We waren daar drie dagen, met deze jeugdgroepen deden we aan bijbelstudies, we zongen liederen en gingen naar de dierentuin.

Elke vrijdagavond, als we bijbelstudie hadden, werd er geld ingezameld in een spaarpot. Hiervan hebben we verschillende materialen gekocht om presentjes te maken voor de ouderen. We kochten ook enkele boeken voor onze kleine bibliotheek. Ook van het geld uit deze spaarpot hebben we een projector gekocht, die we hard nodig hadden.

Afgelopen jaar bezocht ik wekelijks de zieken, de eenzame mensen en degene die pas weduwe zijn geworden. We lazen samen uit Gods Woord: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.”(Jesaja 41: 10)

Tot slot wens ik u allen met deze woorden een gezegend en gelukkig Nieuwjaar.

Ds. Árpad Boros schreef: We kregen veel reacties van gemeenteleden die blij waren met de kerstkaarten uit Scherpenzeel. Eén vrouw heeft mij gevraagd u te bedanken, ze was erg blij dat er enkele mensen, die ze niet kende, van vele honderden kilometers weg, aan haar gedacht hebben, de liefde van Christus deed dat.

Gelukkig en dankbaar zijn we met de kerstpakketten. Ella heeft deze pakketten, samen met de jeugd, bij de mensen gebracht.

Afgelopen lente hebben negen jeugdleden belijdenis van het geloof afgelegd. We gaven hen de bijbels die door u zijn betaald en een certificaat. We zouden het fijn vinden als we in de toekomst weer geld voor bijbels mochten ontvangen.

Ella heeft haar werk serieus en met veel enthousiasme gedaan. We zijn heel blij met haar. Natuurlijk weten we dat zij ons – vanwege zwangerschap – voor twee jaar gaat verlaten. We zullen proberen een goede vervanger voor haar te zoeken. We bidden dat God ons de weg daarin zal wijzen.


Zie ook: Commissie gemeentecontacten Oost-Europa

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht